Vraag

"Wat moet ik doen als ik denk dat ik ben opgelicht?"

Antwoord

Wanneer u vooraf betaalt, maar de verkoper het product vervolgens niet levert, adviseren wij het volgende:
 
  1. Neem eerst nogmaals contact op met de verkoper. Mogelijk is er sprake van een misverstand of wordt het product alsnog geleverd.
  2. Breng in geval van oplichting altijd de Politie op de hoogte (dit kunnen wij niet voor u doen). Zij hebben immers de kennis, expertise en opsporingsbevoegdheden om onderzoek te doen naar strafbare feiten. Wij adviseren u om aangifte te doen bij het Meldpunt Internetoplichting van de Politie via www.mijnpolitie.nl (formulier Melding Internetoplichting). Wij adviseren u om het formulier zo accuraat en volledig mogelijk in te vullen. Zorg dat u, wanneer u aangifte gaat doen, alle relevante gegevens bij de hand heeft zoals:
  • Uw eigen (contact)gegevens, inclusief uw Burgerservicenummer (BSN).
  • De (contact)gegevens van de partij met wie u heeft gehandeld (zoals naam en bankrekeningnummer).
  • De gegevens van de transactie, zoals het advertentienummer en de onderlinge communicatie.
  1. Meld oplichting ook altijd aan Marktplaats. Wij nemen dergelijke meldingen zeer serieus en nemen waar mogelijk gerichte maatregelen. Indien u aangifte doet via het formulier Melding Internetoplichting op www.mijnpolitie.nl wordt direct een deel van de informatie die u daar heeft verstrekt door het Meldpunt Internetoplichting aan Marktplaats doorgestuurd.

Marktplaats is mede-initiatiefnemer van het Meldpunt Internetoplichting en werkt nauw samen met Politie en Justitie omdat wij het belangrijk vinden dat gebruikers een veilige en succesvolle ervaring via Marktplaats hebben. Mensen die het vertrouwen van een andere gebruiker, van het Marktplaats platform en van meer in bredere zin handelen via internet schaden, moeten tot een halt geroepen worden. Door aangifte te doen bij het Melding Internetoplichting en Marktplaats helpt u hieraan mee.
 

Gerelateerde vragen