Vraag

"Welke browsers ondersteunt Marktplaats?"

Antwoord

Marktplaats ondersteunt de volgende browsers:
 

  • Internet Explorer 8.0, 9.0, 10.0 & 11.0
  • Google Chrome 28 & 29
  • FireFox 22 & 23
  • Safari iOS* & Mac version

*) Indien een functie in Safari niet werkt, controleert u dan of er update beschikbaar is. Wij ondersteunen altijd de laatste versies van Safari.

Gerelateerde vragen