×

Marktplaats App

Verder kijken met de Marktplaats app
Bekijken

stadsgezicht W.L.van Dijk. Zusters van Orthenpoort Den Bosch

145 x gezien 4 x bewaard sinds 15 apr. '18, 09:31
€ 540,00
Bericht

Beschrijving

Prachtig stadsgezicht Willem Leendert van Dijk. Zusters van Orthenpoort Den Bosch.
olieverf op doek.
Pasteus geschilderd met warme kleuren .

Opleiding École des Beaux-Arts (Parijs)
studeerde aan de Academies voor Beeldende Kunsten in Parijs, Milaan en Florence (Scheen 1969-1970); volgens collectie PDO aan de École des Beaux ArtsAccademia di Belle Arti di Brera e Liceo Artistico (Milaan)
Accademia di Belle Arti e Liceo Artistico (Florence)

Afmetingen
50 x 40 cm

Exclusief verzendkosten.
Verzenden op risico van de koper

DIJK, WIM L. VAN. Geb.: 1 Juni 1915 te Westmaas.
Studeerde aan de akademies te Parijs, Milaan en
Florence. In 1936 verkreeg hij de gouden medaille
der stad Milaan met een anatomisch naakt. Maakte
fresco's in kerken en anderegebouwen in Florence,
Rome, Rotterdam en Helsinki. Verschillende Duitsche
musea bezitten werk van zijn hand en ook het
Rijksprentenkabinet heeft enkele zijner grafische
werken. Hij woonde te Laren (N.H.).

Willem Leendert van Dijk
Geboortegegevens»1915 - - geboren
Westmaas (Gemeente Binnenmaas)
01.06.1915
Willem Leendert (Wim) van Dijk
Professie»grafisch kunstenaar»schilder»tekenaarTypering van het werk»
fresco's»
schilderijen:
materiaal: aquarel; olieverf
onderwerp: figuren; rivierlandschappen; vrouwelijk naakt; wintergezichten»
wandschilderingenVerblijf»Westmaas (Gemeente Binnenmaas)»Laren NH (Gemeente Laren) 1941-1948»Rotterdam (Gemeente Rotterdam) tot 1941Opleiding»Instelling: Academie v Beeldende Kunsten Florence;
leerling: Wim van Dijk.»Instelling: Academie v Beeldende Kunsten Milaan;
leerling: Wim van Dijk.»
onderwijs aan kunstopleiding;
Instelling: Academie van Beeldende Kunsten Paris;
leerling: Wim van Dijk.Werken»
1942
Tweede Tentoonstelling Nederlandsche Kunst Van Heden - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
»1944
Hedendaagsche Kunst: samengesteld uit aankoopen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den HaagLiteratuur/wordt vermeld in»1942
Tweede Tentoonstelling Nederlandsche Kunst Van Heden»1944
Hedendaagsche Kunst: samengesteld uit aankoopen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten»1944
Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940»1953
Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert»1969
Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950»1993
Beeldend Nederland


Aan het stadsriviertje de Binnendieze staat een groot poortgebouw. Eens gaf dat toegang tot het klooster Ten Orten. De naam Zusters van Orthenpoort voor het straatje heeft dus een logische achtergrond.
De gehele bebouwing aan de noordzijde van deze tak van de Binnendieze, tussen het riviertje en de stadswal, dateerde uit de vijftiende eeuw. Dat gold ook voor het klooster, dat zijn bestaan dankte aan een erfenis van pastoor Thomas van Geffen uit 1423. Er woonden vrouwen in die een gemeenschappelijk leven leidden, maar geen kloostergelofte aflegden. Ruim twintig jaar later besloot de rector van het klooster, Joannes van Wezel, ook mannen tot deze kloostergemeenschap te laten toetreden. Zo ontstond er een zogenaamd dubbelconvent.
De mannelijke kloosterlingen moesten na 1629 het convent verlaten; de 104 zusters mochten er blijven wonen. In de loop der tijden raakte het klooster in verval. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdween het Materhuis. Enkele jaren later ontstond een restauratieplan voor het poortgebouw. Maar vóór dit gerealiseerd kon worden, stortte het gebouw in.
Restauratie vond toen niet meer plaats, maar door medewerkers van de Gemeentelijke Sociale Werkplaats werd, onder toezicht van Gemeente werken, een nieuw poortgebouw gerealiseerd. Het heeft iets weg van het middeleeuwse pand, maar toch zijn er verschillen. Ondermeer was het een stuk lager. Achter het nieuwe poortgebouw werden huizen voor bejaarden gebouwd.
In 1957 werd het pand als sociëteitsruimte verhuurd aan het HTS-corps. Deze studentenvereniging bestond reeds dertig jaar en had al die jaren van de ene naar de andere ruimte gezworven; meestal in horecagelegenheden. De laatste veertig jaar zijn er in het poortgebouw heel wat wilde feesten geweest, waarbij soms het ergste te vrezen was voor de vloer en waarbij overlast voor de buurtbewoners optrad. Sinds de HTS opgegaan is in de nieuwe Hogeschool bood het poortgebouw onderdak aan de studentenvereniging Quos Ego. Inmiddels heeft de vereniging een nieuw onderkomen en wacht het gebouw aan de Binnendieze op een nieuwe bestemming. De Oeteldonkse Club wil er een expositie- en vergaderruimte in realiseren, maar de buurt is niet zo enthousiast over dit idee.
In de omgeving van het poortgebouw is de laatste jaren ook het een en ander veranderd. Aan de Louwsche Poort zijn eeuwenoude arbeidershuisjes gerestaureerd en aan de Zusters van Orthenpoort zijn houtskeletbouwwoningen gekomen. De Binnendieze is eveneens gerestaureerd. En de vele bewoners hopen op een zinvolle bestemming van het Poortgebouw.

Zusters van Orthenpoort
Binnenstad Oost
Oorspronkelijk heette deze straat de Colverspoort, begin 17e eeuw veranderde het in Zusters van Orthenpoort omdat de straat toen al geruime tijd naar het zusterklooster voerde. De zusters hadden een groot oppervlakte in gebruik, in hoogtijd waren er ruim 400 zusters aanwezig. De gebouwen met tuinen strekten zich uit van de Hinthamerstraat tot aan de Aa en van In den Boerenmouw tot aan de Schilderstraat. Onder de gebouwen bevonden zich o.a. een Brouwerij, een Linnenweverij en een verblijf voor Bejaarden. Net als andere vrouwenkloosters stierf het na 1629, het beleg van 's-Hertogenbosch door Fredrik Hendrik, langzaam uit. Thans zijn de woningen nog steeds getooid met mooie gevelstenen, zij vertellen u de geschiedenis van het oude klooster.



Namen der Straten enz.COLVERSPOORT.
Zoo heette vroeger de tegenwoordige Zusters van Ortenpoort.

ZUSTERS VAN ORTEN-POORT. Op 't Hinthamereind. "Van Orten" wil niet zeggen, dat de Zusters, die hier woonden, uit Orthen afkomstig waren, doch enkel dat haar klooster gesticht is door Jonker Johan van Orten. Het voorste gedeelte van dit straatje heette in 1564 nog Die Colverpoort. Meer achterin schijnt de eigenlijke "Zusters van Orten-poort" te zijn.
84

Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 79, 84



Roelands

Zusters van Orthenpoort
Het straatje dat in 1504 Colverspoort heette, kreeg eerst in 1623 de naam Zusters van Orthenpoort omdat het toen al geruime tijd naar het zusterklooster voerde. Dat klooster was in 1409 bij testament gesticht door Ridder Johan van Orthen. De zusters waren geen eigenlijke kloosterlingen maar leefden gemeenschappelijk volgens de statuten der Broeders des Gemeenen Levens; zij hadden St. Agnes als beschermheilige. In 1444 werd het een zogenaamd dubbelklooster: er vestigden zich in een apart gebouw ook mannen onder de naam Domus Sancti Andreae. Dat was wel een zeldzaamheid want dubbelkloosters waren door de kerk verboden. Het bedehuis was echter gezamelijk, zoals beide groeperingen ook samen één rector hadden. Overigens waren er niet zo veel broeders maar des te meer zusters, ongeveer 700. Zij bestonden van de linnenweverij. Daarover ontstonden moeilijkheden met het Bossche weversgilde. Daarom richtten de zusters omstreeks 1435 een filiaal op in Vught om het weven daar voort te zetten. Maar weer ontstond een geschil: de Vughtse zusters wilden voor zichzelf beginnen. Maar dat vond hun overheid in Den Bosch niet goed. In 1743 werden de apartheid zoekende zusters met schuitjes via de Dommel weer naar Den Bosch teruggehaald. Intussen was in 1462 ook een afdeling gesticht op de Pettelaar. In 1481 heeft Maria van Bourgondië met haar zoon, de latere Philips de Schone bij de zusters gelogeerd. De zusters hadden een grote oppervlakte in gebruik. De gebouwen waaronder ook een brouwerij, strekten zich met de tuinen uit van de Hinthamerstraat tot de Aa en van de Boerenmouw tot aan de Schilderstraat. Als u het poortgebouw gepasseerd bent, komt u in een bejaardenhofje. De woningen zijn getooid met gevelstenen, werk van Frans v.d. Burgt. Ze vertellen de geschiedenis van het oude klooster. De gebeurtenis met de huisnummers:
-Bierbrouwerij (1-7)-Verblijf voor bejaarden (9-15)-Linnenweverij (17-23)-De terugreis van Vught naar Den Bosch (25-31)-Maria van Bourgondië geeft via haar zoontje Philips, geld voor een altaar (33-35)-Ridder Jan van Orthen met het stichtingsjaartal (37-43)-De patroonheiligen: St. Agnes en St. Andreas (45-51)-Godsdienstoefening bij orgelspel (53-59)66

Straat in Straat uit (1984) 66



Straat en naam

Zusters van Orthenpoort
door Henny Molhuysen

Volgens het testament van Thomas van Geffen bestaat er in 1423 in de Hinthamerstraat een klooster van de Zusters van Orthen. Deze zusters leggen geen geloften af, maar leiden een gemeenzaam leven volgens de statuten van het kapittel van Windesheim.

Het klooster van deze Zusters van het Gemene Leven ontleent haar naam en haar oorsprong aan ridder Johan van Orthen, de stichter van het convent, die bij testament in 1409 zijn goederen bestemt voor de stichting van dit klooster.

De patroonheilige van het klooster is St.-Andreas. De zusters voorzien in hun eigen onderhoud door het weven van linnen. Dit konden zij doen, zonder daarvoor de stedelijke belastingen te betalen. Dit leidde in de loop der eeuwen tot hevige conflicten tussen deze zusters en het Weversgilde, dat wèl belasting moest betalen.

In het begin gaat het bijzonder voorspoedig met het klooster. Er wordt gesproken over een aantal van 700 zusters in de beginjaren. Maar langzamerhand zal dit aantal teruglopen. In 1481 zijn het er nog maar 400, in 1526: 250, in 1629: 104. Behalve deze zusters kende het klooster ook fraters: het was een zogenaamd dubbelconvent. Maar heel veel fraters heeft het klooster nooit gekend; in 1629 waren het er nog maar vier.

Tijdens de vergadering van de ridders van het Gulden Vlies in 1481 te 's-Hertogenbosch, verbleven hertogin Maria van Bourgondië en haar zoontje Filips de Schone in het klooster van de Zusters van Orthen. Het moeten de meest hoge gasten in de loop der eeuwen geweest zijn.

Na de verovering in 1629 door Frederik Hendrik mochten er geen nieuwe zusters meer worden aangenomen. De vrouwen moesten langzamerhand uitsterven; de mannelijke religieuzen moesten de stad verlaten. In 1670 overleed de laatste zuster van het klooster.

Na 1629 werden de kloostergoederen verkaveld en verkocht. Langzamerhand verdwenen de verschillende gebouwen. In onze twintigste eeuw stonden er nog het materhuis, het poortgebouw en een ander pand. Het materhuis verdween tijdens de Tweede Wereldoorlog; het werd gesloopt om voldoende brandhout te verkrijgen. Het poortgebouw stortte omstreeks 1950 in elkaar. Het zou daarna gereconstrueerd worden. Van het middeleeuwse complex resteert ons momenteel alleen nog maar 'het Pand', een vijftiende eeuws gebouw, gelegen aan het eind van de Louwse Poort.

Het kooster van de Zusters van Orthen lag oorspronkelijk achter de Binnendieze en strekte zich uit tot aan de stadsmuren bij de Noordwal. Dwars door dit terrein is de Zuid-Willemsvaart gegraven. Thans is het de straat tussen de Hinthamerstraat en tevens de naam van het hofje op de plek waar eens het klooster stond. Dit hofje dateert van vlak na de Tweede Wereldoorlog. De vier jaar geleden gerenoveerde woningen bieden huisvesting aan bejaarden. In het gereconstrueerde poortgebouw is momenteel een jeugdsociëteit gevestigd. Vlak vóór dit poortgebouw zijn aan de straat (en aan de Louwse Poort) nieuwe huizen gebouwd. Het zijn in totaal 13 eengezinswoningen, gebouwd als een houtskeletbouwproject. Ze werden ontworpen door de architect Barry Stavert. Dit soort woningen is bijzonder goed geïsoleerd tegen lawaai en is bovendien zuinig in energiegebruik. In april 1986 werden de woningen opgeleverd.

Brabants Dagblad donderdag 7 augustus 1986



Verdwenen stadsbeelden

Veel moois te zien bij Zusters van Orthenpoortdoor Henny Molhuysen

Beschrijving: De Groote Stroom bij de Zusters van Orthenpoort. Links exterieur poortgebouw van het voormalige klooster met daarvoor brug over de stroom. Rechts gedeeltelijk zichtbaar voorgevel van de Bank van Lening in de Schilderstraat.
Datering: oktober 1932
Fotograaf: Fotopersbureau Het Zuiden
Nummer: 0000399
Bron: Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch]" 

Brabants Dagblad donderdag 20 november 1997



Artikelen

1986 Henny MolhuysenStraat en naam : Zusters van Orthenpoort
Brabants Dagblad donderdag 7 augustus 1986 (foto) 1997Henny MolhuysenVerdwenen stadsbeelden : Veel moois te zien bij Zusters van Orthenpoort
Brabants dagblad donderdag 20 november 1997 (foto) 2008Datering: 1 augustus 2008
Fotograaf: A.F.A.M. Wetzer
Nummer: DSCF0097]" style="border: 1px solid lightgray; margin: 3px 10px 10px 0px;">Robèrt van LithZusters van Orthenpoort, een oase midden in de stad
Brabants Dagblad donderdag 31 juli 2008 (foto)



Benaming

1504
Colverspoort
Mosmans
1830
Zusters van de Orten Poort
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Zuster van de Ortenpoort
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Zusters van Orthen Poort
Huisnummeromnummering 1909
1910
Zusters van Orthen Poort
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Zusters van Orthenpoort
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928



Geschiedenis

In 1409 overleed ridder Jan van Orthen. Bij testament legateerde hij zijn bezit ten behoeve van een op te richten vestiging van de Zusters van het gemene leven. Zij werden later de Zusters van Orthen genoemd.
Bron: Stegentocht 1 ca 1950Van het kloostercomplex is enkel nog het begin van de 50er jaren geheel herbouwde poortgebouw over.
Bron: Stegentocht 1
Lees volledige beschrijving Beschrijving inklappen
Deel deze advertentie via:
Advertentienummer: m1275722870
Advertenties door Google

Meld aan Marktplaats

Dagelijks behandelen wij duizenden gemelde advertenties. We geven hierbij prioriteit aan advertenties die door meerdere bezoekers zijn gemeld. Lees hier de regels en voorwaarden die gelden voor het plaatsen van een advertentie.

Wat klopt er niet?

Inloggen