Ontbindingsrecht voor overeenkomsten op afstand

Als u een consument bent, hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om de tussen u en Marktplaats gesloten overeenkomst te ontbinden. Hieronder vindt u meer informatie over het ontbindingsrecht en over hoe u dit recht kunt uitoefenen.

Wanneer heb ik het recht om te ontbinden, en binnen welke termijn moet ik ontbinden?
Het ontbindingsrecht is van toepassing op bepaalde overeenkomsten voor diensten (zoals het plaatsen van een advertentie of de aanschaf van een Topadvertentie) wanneer de dienst door Marktplaats nog niet volledig is uitgevoerd.

De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop uw overeenkomst met Marktplaats is gesloten.

Het ontbindingsrecht is niet van toepassing in de volgende situaties:

  • De dienst wordt naar zijn aard direct volledig door Marktplaats uitgevoerd (bijvoorbeeld: het omhoogplaatsen van een advertentie of ingeval u het door u geadverteerde product heeft verkocht), indien de uitvoering van de overeenkomst is begonnen met uw instemming;
  • Levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.


Hoe oefen ik mijn ontbindingsrecht uit?
U kunt het ontbindingsrecht uitoefenen door dit formulier in te vullen en ons een ondertekende versie van het ingevulde formulier per e-mail te sturen naar crd@marktplaats.nl.
We moeten uw ondubbelzinnige verklaring om uw ontbindingsrecht uit te oefenen ontvangen voordat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.

Wat gebeurt er als ik mijn ontbindingsrecht uitoefen?
Indien u ervoor kiest om uw ontbindingsrecht uit te oefenen, dient u de overeengekomen diensten te stoppen en dit kenbaar te maken via bovenstaand formulier. U heeft recht op een evenredige vergoeding van het bedrag dat wij reeds van u hebben ontvangen, gebaseerd op een combinatie van het resterende aantal dagen van de advertentie en het gemiddelde aantal leads voor vergelijkbare Marktplaats diensten (zoals van tijd tot tijd vastgesteld door Marktplaats). We betalen u dit bedrag in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij uw beslissing om de overeenkomst te ontbinden ontvingen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins instemt. Voor deze terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

Omhoog