ACTIEVOORWAARDEN.
Gratis unieke rol tape bij gebruik van verzenden met PostNL via Marktplaats.

1. Algemeen
1.1. Deze actievoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op deelname aan de actie "Gratis unieke rol tape bij gebruik van verzenden met PostNL via Marktplaats" (hierna: "Actie").
1.2. De Actie wordt georganiseerd door Marktplaats B.V., gevestigd aan de Wibautstraat 224 te Amsterdam ("Marktplaats"). Marktplaats zal derden inschakelen voor de uitvoering van de Actie, waaronder Koninklijke PostNL B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Prinses Beatrixlaan 23 te Den Haag ("PostNL") en Coöperatie Primera b.a., gevestigd aan de Koeweistraat 14 te Waardenburg ("Primera").
1.3. De Actie start op 28 september 2020 en eindigt op 25 oktober 2020 ("Actieperiode").
2. Omschrijving van de Actie
2.1. De Actie behelst het volgende:
 1. Marktplaats werkt voor de Actie samen met PostNL en Primera.
 2. De verkoper dient tijdens de Actieperiode een advertentie met een verzendbaar product op Marktplaats te hebben geplaatst.
 3. Indien er een deal is overeengekomen over het product, dient het betaald te worden middels een Betaalverzoek en verzonden te worden met PostNL via Marktplaats (via de app of de website).
 4. Na deze transactie ontvangt de verkoper binnen 24 uur een mail voorzien van een unieke vouchercode. Met deze code kan men een gratis rol tape ophalen bij een Primera-winkel naar keuze.
 5. De vouchermail is in te leveren tot 8 november 2020.
 6. De Actie betreft een op=op actie. Aan de actie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2. De uitleg over de Actie, alsmede deze Actievoorwaarden, zijn ook te vinden op de landingspagina https://www.marktplaats.nl/i/verzenden/.
3. Deelname
3.1. Deelname aan deze Actie staat uitsluitend open voor personen met een Mijn Marktplaats-account, die inwoner van Nederland zijn en de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt. Het staat Marktplaats vrij de leeftijd van deelnemers te verifiëren.
3.2. De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Actie:
 1. werknemers en andere medewerkers van Marktplaats; en
 2. adviseurs of andere derden op enigerlei wijze betrokken bij de organisatie of uitvoering van de Actie.
3.3. De deelnemer neemt deel aan de Actie door een advertentie vooraf of tijdens de Actieperiode op Marktplaats te plaatsen en in diezelfde Actieperiode te verkopen.
3.4. Voor deelname aan de Actie is de deelnemer geen kosten verschuldigd, tenzij er in een betaalde rubriek een advertentie wordt geplaatst. Dit is voor eigen kosten van de deelnemer en kan niet worden verhaald op Marktplaats.
4. Speelwijze
4.1. Een deelnemer ontvangt een unieke vouchercode als er in de Actieperiode een advertentie is geplaatst en verkocht met de verzendoptie(s) van PostNL.
4.2. De vouchercode wordt binnen 24 uur na de transactie gestuurd naar het e-mailadres van de verkoper waarmee hij/zij heeft gehandeld.
4.3. Een deelnemer kan maximaal één vouchercode per transactie bij een Primera-winkel naar keuze inleveren.
4.4. Het is wel mogelijk om meerdere vouchercodes te ontvangen per gebruiker indien er meerdere advertenties zijn geplaatst, verkocht en verzonden met PostNL via Marktplaats.
4.5. De voucher dient te worden gescand of uitgeprint te worden ingeleverd bij een Primera-winkel naar keuze.
5. Prijzen
5.1. De deelnemer kan alleen in combinatie met een unieke vouchermail een gratis unieke rol tape (t.w.v. €2,50 en met een afmeting van 5cmx60m) ophalen bij een Primera-winkel naar keuze ("Prijs").
5.2. Het totaal aantal gratis rollen tape bedraagt 11.000. Voor deze actie geldt op = op.
5.3. Het recht van een winnaar om een Prijs te ontvangen is niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk om een Prijs in te wisselen of om te ruilen voor vervangende prijzen of geld.
6. Aansprakelijkheid
6.1. Marktplaats verleent geen garantie op een Prijs. Het gebruikmaken van een Prijs vindt plaats op eigen risico. Marktplaats kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade:
 1. geleden door gebruikmaking van een Prijs, of die op andere wijze voortvloeit of samenhangt met een Prijs;
 2. geleden door de niet-beschikbaarheid, het verlies, te laat ontvangen of beschadiging van een Prijs; of
 3. geleden door enige onjuistheden in de omschrijving van een Prijs.
7. Belasting
7.1. Voor Prijzen met een waarde van minder dan EUR 449 is geen kansspelbelasting verschuldigd. Marktplaats neemt de eventuele kansspelbelasting voor Prijzen met een hogere waarde voor haar rekening, en zal deze afdragen aan de Belastingdienst.
7.2. Enige andere belastingen, heffingen of kosten die de winnaar op enig moment verplicht is te voldoen in verband met een Prijs, komen voor rekening van de winnaar.
8. Persoonsgegevens
8.1. Marktplaats verwerkt persoonsgegevens die zij in het kader van de Actie verkrijgt in overeenstemming met haar Privacyverklaring, die beschikbaar is op www.marktplaats.nl.
9. Klachten
9.1. Marktplaats handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
9.2. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij Marktplaats via https://help.marktplaats.nl/s/. Marktplaats neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
9.3. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.
10. Overig
10.1. Marktplaats kan de Actie zonder voorafgaande aankondiging stopzetten, en deze Voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. De Voorwaarden zullen echter niet tijdens de Actieperiode ten nadele van de deelnemers gewijzigd worden.
10.2. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Ervaar het gemak van de Marktplaats app