ACTIEVOORWAARDEN.
10x kans op Dyson snoerloze stofzuiger bij gebruik van verzenden met PostNL via Marktplaats.

1. Algemeen
1.1. Deze actievoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op deelname aan de actie "10x kans op Dyson snoerloze stofzuiger bij gebruik van verzenden met PostNL via Marktplaats" (hierna: "Actie").
1.2. De Actie wordt georganiseerd door Marktplaats B.V., gevestigd aan de Wibautstraat 224 te Amsterdam ("Marktplaats"). Marktplaats zal derden inschakelen voor de uitvoering van de Actie, waaronder Koninklijke PostNL B.V., gevestigd en kantoorhou-dende aan de Prinses Beatrixlaan 23 te Den Haag ("PostNL").
1.3. De Actie start op 27 januari 2020 en eindigt op 29 februari 2020 ("Actieperiode").
2. Omschrijving van de Actie
2.1. De Actie behelst het volgende:
  1. Marktplaats werkt voor de Actie samen met PostNL.
  2. De verkoper dient tijdens de Actieperiode een advertentie op Marktplaats te hebben geplaatst met een product dat in aanmerking komt voor verzending door PostNL.
  3. Indien er overeenstemming is tussen koper en verkoper, dient het overeengekomen bedrag binnen de Actieperiode betaald te worden middels een Betaalverzoek en het product verzonden te worden met PostNL via Marktplaats (via de app of de website).
  4. Uit alle deelnemers die tijdens de Actieperiode gebruik hebben gemaakt van een Betaalverzoek inclusief verzenden met PostNL via Marktplaats, selecteert Marktplaats B.V. op willekeurige wijze 10 winnaars.
  5. Prijswinnaars worden op vrijdag 6 maart 2020 per e-mail op de hoogte gesteld. In deze mail wordt ook naar adresgegevens gevraagd waarnaar de prijs kan worden verzonden.
2.2. De uitleg over de Actie, alsmede deze Actievoorwaarden, zijn ook te vinden op de landingspagina https://www.marktplaats.nl/i/verzenden/.
3. Deelname
3.1. Deelname aan deze Actie staat uitsluitend open voor personen met een Mijn Marktplaats-account, die inwoner van Nederland zijn en de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt. Het staat Marktplaats vrij de leeftijd van deelnemers te verifiëren.
3.2. De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Actie:
  1. Werknemers en andere medewerkers van Marktplaats; en
  2. Adviseurs of andere derden op enigerlei wijze betrokken bij de organisatie of uitvoering van de Actie.
3.3. De deelnemer neemt deel aan de Actie door een of meerder advertenties vooraf of tijdens de Actieperiode op Marktplaats te plaatsen en tijdens diezelfde Actieperiode te verkopen.
3.4. Voor deelname aan de Actie is de deelnemer geen kosten verschuldigd, tenzij er in een betaalde rubriek een advertentie wordt geplaatst. Dit is voor eigen kosten van de deelnemer en kan niet worden verhaald op Marktplaats.
4. Speelwijze
4.1. Een deelnemer maakt automatisch kans als er in de Actieperiode een advertentie is geplaatst en het betreffende product is verkocht met de verzendoptie(s) van PostNL.
4.2. Een deelnemer kan zo vaak meedoen als hij wil, mits hij gebruikmaakt van een ver-zendoptie van PostNL. Hierdoor wordt de winkans vergroot. Echter kan iedere deel-nemer slechts 1x een prijs in ontvangst nemen.
5. Prijzen
5.1. De deelnemer maakt kans op een Dyson snoerloze stofzuiger – V8 total clean (of een vergelijkbaar model) t.w.v. € 329,- ("Prijs").
5.2. Het totaal aantal prijzen bestaat uit 10 Dyson snoerloze stofzuigers, met een totale prijzenwaarde van € 3.290,-.
5.3. Het recht van een winnaar om een Prijs te ontvangen is niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk om een Prijs in te wisselen of om te ruilen voor vervangende prijzen of geld.
6. Aansprakelijkheid
6.1. Marktplaats verleent geen garantie op een Prijs. Het gebruikmaken van een Prijs vindt plaats op eigen risico. Marktplaats kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade:
  1. geleden door gebruikmaking van een Prijs, of die op andere wijze voortvloeit of samenhangt met een Prijs;
  2. geleden door de niet-beschikbaarheid, het verlies, te laat ontvangen of beschadiging van een Prijs; of
  3. geleden door enige onjuistheden in de omschrijving van een Prijs.
7. Belasting
7.1. Voor Prijzen met een waarde van minder dan EUR 449 is geen kansspelbelasting verschuldigd. Marktplaats neemt de eventuele kansspelbelasting voor Prijzen met een hogere waarde voor haar rekening, en zal deze afdragen aan de Belastingdienst.
7.2. Enige andere belastingen, heffingen of kosten die de winnaar op enig moment verplicht is te voldoen in verband met een Prijs, komen voor rekening van de winnaar.
8. Persoonsgegevens
8.1. Marktplaats verwerkt persoonsgegevens die zij in het kader van de Actie verkrijgt in overeenstemming met haar Privacyverklaring, die beschikbaar is op www.marktplaats.nl.
8.2. Marktplaats gebruikt de persoonsgegevens onder meer om ingezonden antwoorden te kunnen beoordelen, te communiceren met deelnemers en om Prijzen uit te reiken.
9. Klachten
9.1. Marktplaats handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
9.2. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij Marktplaats via help.marktplaats.nl. Marktplaats neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
9.3. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.
10. Overig
10.1. Marktplaats kan de Actie zonder voorafgaande aankondiging stopzetten, en deze Voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. De Voorwaarden zullen echter niet tijdens de Actieperiode ten nadele van de deelnemers gewijzigd worden.
10.2. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Ervaar het gemak van de Marktplaats app