Marktplaats.nl

4 Tips om snel te verkopen

Maak er een persoonlijke boodschap van

Gebruik je eigen naam en zet je telefoonnummer erbij. Vermeld bijvoorbeeld waarom je het product zelf niet meer nodig hebt, waar je het voor kunt gebruiken en voor wie het nuttig zou zijn. Vertel jouw potentiele kopers wat jouw product bijzonder maakt.
Maak jouw advertentie aan

Gebruik je smartphone om foto’s te maken

Je smartphone is ideaal om snel een foto mee te maken en direct via de app op Marktplaats te zetten. Bovendien zijn de meeste smartphones tegenwoordig uitgerust met een goede camera. Foto’s bij jouw advertentie zorgen ervoor dat hij opvalt en sneller verkoopt.
Maak jouw advertentie aan

Let bij de fotografie op licht en achtergrond

Bij een goede productfoto is het belangrijk dat de aandacht niet wordt afgeleid van het product zelf. Zet je product goed in beeld, zorg voor een goede belichting en een simpele, neutrale achtergrond. Geen goede achtergrond? Probeer het eens buiten.
Maak jouw advertentie aan

Geef een eerlijke prijs op en onderhandel

Staat alles erin? Zorg ten slotte dat je een eerlijke prijs hanteert. Wordt er vervolgens een tegenbod gedaan, dan kun je altijd gaan onderhandelen. Een beetje zakken ¬– al is het minimaal – kan nooit kwaad en hoort erbij. Veel succes met de verkoop!
Maak jouw advertentie aan