Ayurvedische Polsdiagnose - Nadi Pariksha

€ 58,00
581sinds 17 mar. '23, 16:26
Deel via
of

Kenmerken

TypeLichaamsverzorging
ConditieNieuw

Beschrijving

Ayurveda is de traditionele gezondheidsleer van India. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) erkent ayurveda als ’s werelds oudste wetenschappelijke en holistische gezondheidssysteem. Vertaald vanuit het Sanskriet betekent ayurveda ‘de wetenschap van het leven’ (ayur betekent ‘lang leven’ of ‘leven’ en veda betekent ‘wetenschap’).
Niemand weet hoe oud ayurveda precies is; volgens sommige wetenschappers is zij ca. 5000 v.Chr. ontstaan, anderen dateren haar op 3000 v.Chr. De kennis van ayurveda werd eerst mondeling doorgegeven en pas later op schrift vastgelegd. De oudst bekende teksten over ayurveda zijn de Charaka Samhita, Sushruta Samhita en de Ashtanga Hrudaya. Deze teksten beschrijven in detail de effecten van de vijf elementen in het kosmische systeem – aarde, water, lucht, vuur en ether – op ons individuele systeem en verklaren de noodzaak van het in balans houden van deze elementen voor een gezond en gelukkig leven. De kracht van een goede gezondheid ligt in deze balans die wordt bereikt door het gebruik van middelen en principes uit de natuur.

Nadi Pariksha, oftewel polsdiagnose, is de belangrijkste diagnosetechniek binnen Ayurveda waarbij zeer accuraat en uitgebreid zowel lichamelijke als mentale onbalans en ziektes kunnen worden vastgesteld. Zelfs risico’s op gezondheidsproblemen in de toekomst, die door een huidige onbalans dreigen te ontstaan, kunnen worden opgespoord. Via de polsdiagnose wordt duidelijk wat de dieperliggende oorzaak is van je klachten, waardoor de aanpak verder kan gaan dan alleen symptoombestrijding.

Verstoorde verhouding van de elementen

Iedereen is opgebouwd uit de vijf elementen aarde, water, vuur, lucht en ether. Het is de verhouding van die vijf elementen die bepaalt wie en hoe je bent. Daarom is elk mens ook uniek. Wanneer door een bepaalde leefstijl of gewoonte de verhouding van de elementen verstoord raakt kunnen klachten zoals bijvoorbeeld diabetes, hartklachten, gewrichtsklachten, overgewicht, allergieën, slapeloosheid, stress en hoge bloeddruk ontstaan. Door middel van de polsdiagnose wordt gekeken naar de verhoudingen en verstoringen van de vijf elementen bij jou, en hoe deze weer in balans te brengen.

Holistische aanpak

Ayurveda Specialist heeft zich gespecialiseerd in de Ayurvedische polsdiagnose. Dit betekent dat onze specialisten na het behalen van het BAMS-diploma nog gedurende 6 maanden een specialisatie over de polsdiagnose volgen.

Ayurveda Specialist kent een holistische aanpak: er wordt gekeken naar jou als geheel. Bij een ayurvedisch consult wordt dan ook niet alleen de polsdiagnose toegepast maar je krijgt ook een op jouw situatie toegespitst leefstijl- en voedingsadvies, en eventueel worden er natuurlijke voedingssupplementen op kruidenbasis voorgeschreven zodat je weer gezond en fit door het leven kunt gaan.


Onze natuurlijke constitutie of de kwaliteiten waarmee we zijn geboren, wordt prakriti genoemd. Deze constitutie wordt gevormd door de subtiele kwaliteiten van de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether of ruimte. Volgens ayurveda wordt elk mens door bepaalde elementen meer beïnvloed dan andere. De verhouding van de elementen wordt benoemd in drie ‘dosha’s’:

De dosha heeft niet alleen een uitwerking op de vorm van het lichaam, maar ook op bepaalde eigenschappen of neigingen ervan zoals de voorkeur voor bepaald voedsel en de spijsvertering. De dosha beïnvloedt ook het karakter en de emoties. Zo is bijvoorbeeld het element aarde bij mensen met een kapha dosha herkenbaar in hun solide, robuuste lichaamstype, de neiging tot een tragere spijsvertering, hun goede geheugen en hun emotionele gelijkmatigheid.

Bij de meeste mensen bestaat de prakriti uit een combinatie van twee dosha’s. Mensen met bijvoorbeeld een pitta-kapha-constitutie hebben zowel de eigenschappen van de pitta dosha als de kapha dosha, waarbij pitta domineert.

De verhouding van de elementen op het moment van de conceptie zijn bepalend voor de persoonlijke constitutie van elk individu. Je bent altijd een combinatie van de drie dosha’s, maar één of twee ervan zullen je persoonlijkheid domineren.
Ayurveda zegt dat elke ziekte het gevolg is van een onbalans in de persoonlijke constitutie en richt zich op het herstel van deze balans. Wanneer we de eigenschappen van onze eigen constitutie begrijpen dan zijn we ook zelf beter in staat om datgene te doen wat ons in balans houdt.

De kwaliteiten van vata, pitta en kapha


  • vata dosha, waarin de elementen lucht en ruimte domineren
  • pitta dosha, waarin de elementen vuur en water domineren
  • kapha dosha, waarin de elementen aarde en water domineren

Vata

Vata betreft beweging en beheerst onze motoriek en de zenuwimpulsen. Ze is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de ademhaling, stoelgang en bloedsomloop.
Kenmerken: lichtheid, droogte, koelte. De geest is beweeglijk, fantasierijk en helder.
Fysieke eigenschappen van vata zijn: relatief minder vuur, dus meer kou, vooral in handen en voeten. Weinig vet, tenger en minder geaard (minder aarde) en droog (minder water), gevoelig voor wind en kou en voor koud en licht voedsel.
Bij onbalans: onrustig slapen, neiging tot irritatie, nervositeit en rusteloosheid. De vata-huid is normaal tot droog, heeft weinig talgproductie en is zeer vochtarm.

Pitta

Pitta stuurt transformatie, perceptie, de spijsvertering en hormonen aan. Het bloed is een belangrijke zetel van pitta. Pitta regelt ook de lichaamstemperatuur.
Kenmerken: warmte, lichtheid en vochtigheid. Een pitta-type is energiek, dynamisch, intelligent, ordelijk en efficiënt.
Fysieke eigenschappen van pitta zijn: een normale tot gevoelige, roodachtige huid, heeft het meestal warm en last van branderige klachten. Er is relatief weinig aarde, lucht en ether waardoor het vuur gemakkelijk kan overheersen. Meestal zijn pitta-types gemiddeld en sierlijk van lichaamsbouw. Ze hebben een sterke en snelle spijsvertering (vuurelement).
Bij onbalans: veel hitte, aanleg voor hoge bloeddruk door overmatige activiteit en boosheid, eczeem en andere huidklachten.

Kapha

Kapha vormt de structuur en smering van het lichaam en beheerst het beendergestel en het spierstelsel. Ook de vocht- en slijmhuishouding zoals het lymfevocht of de slijmvliezen staan onder invloed van kapha.
Kenmerken: zwaarte, olieachtigheid, traagheid, koelte, vergevingsgezindheid, goed geheugen, veel slaap. Iemand met een kapha-constitutie heeft een glanzende huid, dik haar, krachtige tanden en nagels en een zachte glans in de ogen.Voor het boeken van een consult met onze Ayurvedische Specialist uit India ook in België :
https://www.ayurvedaspecialist.nl/consult-boeken/

Advertentienummer: a1473983951