Boekenstek (P.J. Heistek)
Boekenstek (P.J. Heistek)
9 jaar actief op Marktplaats

Verfijn resultaten

Prijs van/tot

Moet nu weg

Aangeboden sinds

Lijst Foto’s
Aldegonde, Marnix van-De Bijenkorf der H. Roomsche Kerk

Aldegonde, Marnix van-De Bijenkorf der H. Roomsche Kerk

De bijen-korf der h. Roomsche kerk. Een duidelijke en grondige uitlegging van de zendbrief van m. Gentianus hervet, uitgegeven voor ... den van het christelijk geloof afgedwaalden, door philips van marnix, heer van st. Aldegonde. Lees, lezer! Dit met vlijt, hier zult gij zien en merken, den zin en 't grondig…
€ 50,00
Vandaag
Goudswaard
Smytegelt, Bernardus-Keurstoffen

Smytegelt, Bernardus-Keurstoffen

Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende predikatien van bernardus smytegelt. Waaronder eenig over zeer gewichtige praktikale ... stoffen, als ook verscheidene andere bij gelegenheid van het h. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere
€ 30,00
Vandaag
Goudswaard
Haemstedius, Adrianus-Geschiedenissen der Martelaren

Haemstedius, Adrianus-Geschiedenissen der Martelaren

Adrianus haemstedius-geschiedenissen der martelaren twee delen uitgave j. Muilwyk totaal 1120 blz.-Groot formaat in leer met rood titelschild ... met platen titelpagina ontbreekt, met een paar kleine gebruikerssporen als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel bekijken en bestellen:
€ 99,50
Vandaag
Goudswaard
Hoekstra, Ds. H.-Eene Banier om op te werpen van wege de

Hoekstra, Ds. H.-Eene Banier om op te werpen van wege de

Eene banier om op te werpen van wege de waarheid rede, uitgesproken den avond voor 17 augustus 1885, in de domkerk te utrecht, door ... h. Hoekstra. Uitgegeven ten voordeele van de op te richten school buiten catharijne. Deze rede handelt over de tekst uit psalm 60:3-7. Zeldzaam boekje. Als u op onderstaande link
€ 5,00
Vandaag
Goudswaard
Ridderus, Franciscus-Apollos

Ridderus, Franciscus-Apollos

Apollos, ofte zedige verantwoorder voor de leere der gereformeerde kercke: uyt de heylige schriftuere tegen de uytvluchten van allerley ... partyen. Alsmede allerley tegenwerpingen uyt de schriftuere en instantien, waer door deselfige leere wort bestreden. Samengestelt door franciscus ridderus, predicant tot…
€ 1.250,00
Vandaag
Goudswaard
Orde der Feest en Lijdensteksten die jaarlijks in de

Orde der Feest en Lijdensteksten die jaarlijks in de

Nieuwe uitgave delft, bij de erve adrianus sterck, 1833 met priviligie met namen der predikanten die sedert de reformatie in de nederduitsche ... hervormde kerk te delft beroepen en bevestigd zijn 118 blz. Rug sleets en achterplat ontbreekt, verder compleet als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel…
€ 25,00
Vandaag
Goudswaard
Smytegelt, B.-Heidelbergschen Catechismus

Smytegelt, B.-Heidelbergschen Catechismus

Des christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den heidelbergschen catechismus in twee en vijftig predikatien; ... benevens vijf belijdenis-predikatien, ... Nieuwe onveranderde uitgave. Tweede druk nijkerk, i.j. Malga, 1863 oude druk in redelijk goede staat, maar hoekjes platten wat…
€ 35,00
Vandaag
Goudswaard
Newton, John-Cardiphonia

Newton, John-Cardiphonia

Of taal van het hart in gemeenzame brieven, meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunner aanmoediging en besturing op den ... weg des geloofs en der godsvrucht. Door john newton, laatst predikant te londen uit het engels vertaald door m. Van werkhoven drie delen in één band, (xxii)+248+251+(xv)+220…
€ 45,00
Vandaag
Goudswaard
Die evangelischen Missionen-Illustrierter Familienblatt, XI.

Die evangelischen Missionen-Illustrierter Familienblatt, XI.

Die evangelischen missionen is een duitstalig zendingblad, uitgegeven door julius richter, pfarrer in schwanebeck. De complete ingebonden ... 11e jaargang (1905). Met een schat aan informatie, foto's en een verslagen over bali, nieuw-guinea en andere koloniale gebieden. Als u op onderstaande link klikt, kunt…
€ 25,00
Vandaag
Goudswaard
Groe, Theodorus-De Heidelbergse Catechismus

Groe, Theodorus-De Heidelbergse Catechismus

Des christens enige troost in leven en sterven of verklaring van de heidelbergse catechismus door theodorus van der groe, dienaar van ... jezus christus te kralingen. Eerste deel, van de eerste tot en met de zestiende zondag (de complete serie telt drie delen). Nieuwe druk. Als u op onderstaande link klikt, kunt…
€ 40,00
Vandaag
Goudswaard
Lis, Hendrik van-Verzameling van twintig Oefeningen

Lis, Hendrik van-Verzameling van twintig Oefeningen

Over verscheide keurstoffen, zoo uithet oude als nieuwe testament door hendrik van lis rotterdam-gebr. Huge-z.j. 806 Blz. Halfleer, ... voorplat is los zie foto als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel bekijken en bestellen:
€ 35,00
Vandaag
Goudswaard
Comrie, Alexander-Verklaring van den Heidelbergschen

Comrie, Alexander-Verklaring van den Heidelbergschen

Stellige en praktikale verklaaring van den heidelbergschen catechismus , volgens de leere en gronden der reformatie: waar in de waarheden ... van onzen godsdienst op een klaar en bevindelyke wyze voorgestelt en betoogt worden; de natuurlingen ontdekt; de zoekenden bestiert; de zwakken vertroost; en de sterken tot
€ 75,00
Vandaag
Goudswaard
Krummacher, F.W.-Kerkredenen

Krummacher, F.W.-Kerkredenen

Veertig kerkredenen van f.w. Krummacher, predikant te berlijn. Uit het hoogduitsch. Twee delen. Eerste deel: - hosea 14:6-de dauw van ... israel en de lelie van god - genesis 49:14 en 15-issaschar nederliggende - jesaja49:14-16-de meer dan moederlijke teederheid gods - numeri 2:3-het leger van juda - spreuken 8:3
€ 45,00
Vandaag
Goudswaard
Vermeer, Mr. Justus-Verzameling van eenige Oefeningen

Vermeer, Mr. Justus-Verzameling van eenige Oefeningen

Behelzende uitgelezen verhandelingen enz. Met eene voorrede van gerhardus van schuilenborgh nieuwe uitgave nijkerk, i.j. Malga, 1856 ... 716 blz. In halfleren band met goudopdruk binding op sommige plaatsen matig, waardoor enkele bladzijden los als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel bekijken en…
€ 30,00
Vandaag
Goudswaard
Bunjan, Johannes-Eens Christens Reize naar de Eeuwigheid

Bunjan, Johannes-Eens Christens Reize naar de Eeuwigheid

Eens christens reize naar de eeuwigheid , vertonende onder verscheidene aardige zinnebeelden, de gantsche staat van eene boetvaardige ... en god zoekende ziel. In het engelsch beschreven door mr. Johannes bunjan, leeraar te bedford. En om deszelfs voortreffelijkheid in het nederduitsch vertaald. Vercierd met…
€ 50,00
Vandaag
Goudswaard
Deroulede, Paul-Chants du Soldat

Deroulede, Paul-Chants du Soldat

Liedboek der soldaat. Franstalige uitgave uit 1888. Met schitterende aquarellen. Chants du soldat. Dessins et aquarelles de de neuville, ... detaille, allongé, baugnies, boutigny, fraipont, girardet, du paty, picard, pille, maisonneuve, merwart et worms. Gravure de guillaume frères. Als u op onderstaande link…
€ 95,00
Vandaag
Goudswaard
Owen, Johannes-Verhandeling van de Heerlijkheid van Christus

Owen, Johannes-Verhandeling van de Heerlijkheid van Christus

Twee werken van dr. John owen in een band. 1. Verhandeling van de heerlijkheid van christus, in zijn persoon, bedieningen en genade ... ; benevens het onderscheid tusschen geloof en gezigt, dienstig tot gebruik der geloovigen. Met toepassingen van al die bedenkingen. I. Voor onbekeerde zondaren, en ook voor…
€ 75,00
Vandaag
Goudswaard
Rotterdam, Ds. Arnoldus-Zions Roem en Sterkte

Rotterdam, Ds. Arnoldus-Zions Roem en Sterkte

Zions roem en sterkte van arnoldus rotterdam is een verklaring van de nederlandsche geloofsbelijdenis. Op nieuw uitgegeven, en bij ... ons kerkelijk publiek ingeleid door dr. A. Kuyper. Twee delen in een band. Deze uitgave bevat 'historisch-bericht'; deze is in latere edities weggelaten. Als u op…
€ 30,00
Vandaag
Goudswaard
Concordantiae bibliorum ad antiquos et novos codices

Concordantiae bibliorum ad antiquos et novos codices

Opera theologorum coloniensium concordantie met tekst in drie kolommen in lederen band met ribben (kleine onvolkomenheid bovenaan hoek ... rug/voorplat) in sommige gedeelten tekst meer of minder vergeeld (zie foto) als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel bekijken en bestellen:
€ 400,00
Vandaag
Goudswaard
Tuuk, G. van der (verz.)-Handboek voor Hervormde Predikanten

Tuuk, G. van der (verz.)-Handboek voor Hervormde Predikanten

Handboek voor hervormde predikanten en kerkenraadsleden of volledige en geordende verzemeling van wetten en verordeningen op de inrigting ... en het bestuur der hervormde kerk in het koningrijk der nederlanden, welke sedert het laatste van den jare 1813 tot den 1 januarij 1820 zijn gearresteerd en voortdurende…
€ 100,00
Vandaag
Goudswaard
Cramer, J. en Lamers, G.H. (redactie)-Het Eeuwig Evangelie,

Cramer, J. en Lamers, G.H. (redactie)-Het Eeuwig Evangelie,

Het eeuwig evangelie christelijk maandschrift onder redactie van j. Cramer, theol. Doct. En predikant te amsterdam g.h. Lamers, theol. ... Doct. En predikant te 's gravenhage amsterdam, w.h. Kirbergen, 1870-1885 preken in de volgende delen en jaargangen: deel 1 1870, 1871, 1872 deel 2 1873, 1874 deel 4, 1877,…
€ 125,00
Vandaag
Goudswaard
Haar, B. ter-De Geschiedenis der Kerkhervorming in

Haar, B. ter-De Geschiedenis der Kerkhervorming in

Een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk geloof, bekroond door het haagsche genootschap tot verdediging der ... christelijke godsdienst; door b. Ter haar, theol. Doct. En predikant te amsterdam. Nieuwe uitgave (in één boekdeel). Als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel bekijken
€ 15,00
Vandaag
Goudswaard
Comrie, Alexander-Verzameling van Leerredenen

Comrie, Alexander-Verzameling van Leerredenen

Verzameling van leerredenen waarin vertoont wordt uit verscheide texten: de afgezakte, kranke en kwynenede staat der geloovigen voornamentlijk ... in dezen tijdt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovigen, daar over met smerte aangedaan, en begerig na herstellinge, in welke…
€ 30,00
Vandaag
Goudswaard
Schrader, Egbertus-Eene gemakkelyke Handleidinge

Schrader, Egbertus-Eene gemakkelyke Handleidinge

Om over de catechismus-predicatien te catechizeren. Eerste deel (zondag 1-26) zesde druk te amsterdam, by gerret boman, z.j. Oude druk ... opnieuw ingebonden in goede staat als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel bekijken en bestellen:
€ 30,00
Vandaag
Goudswaard
Bierman, Johannes-Moses en Christus

Bierman, Johannes-Moses en Christus

Moses en christus, of tafereel der voornaamste voorbeelden des ouden testaments , uit moses wet, en allerley joodsche oudheden wijdlopig ... t'samengesteld, verklaard en opgehelderd, en op christus, en syn kerke geestelyk toegepas door johannes bierman , laatst doctor en professor der h. Godgeleertheid, en…
€ 195,00
Vandaag
Goudswaard
Palm, J.H. van der-Vijfde Zestal Leerredenen

Palm, J.H. van der-Vijfde Zestal Leerredenen

Vijfde zestal leerredenen door j.h. Van der palm. Inhoud: - jezus verheerlijkt in den hemel (openbaringen 5) - des menschen waarde ... (handelingen 17:29a) - des menschen vergankelijkheid (job 4:12-21) - gods bestuur, in het toelaten van der onschuldigen ongeluk door het kwaad der schuldigen, opgehelderd (1…
€ 15,00
Vandaag
Goudswaard
Nyloe, Jakobus-Aanmerkingen over Enige uitgezogte en

Nyloe, Jakobus-Aanmerkingen over Enige uitgezogte en

Aanmerkingen over enige uitgezogte en voorname plaatsen der heilige schriften zo van het oude als nieuwe testament, waar in of de zin ... kortelijk geopent, of de woorden en spreekwijzen opgeheldert, of de zaken zelve breder verklaart worden. Door jakobus nyloe, predikant te assen. Heer, uw' wet is al mijn…
€ 125,00
Vandaag
Goudswaard
Brakel, Theodorus a-De trappen des geestelyken levens

Brakel, Theodorus a-De trappen des geestelyken levens

De trappen des geestelyken levens, beschreven door theodorum à brakel. In syn leven predikant tot mackum. En volgens sijn bevel, na ... sijn dood in `t licht gebracht, door w. À Brakel, th.f. `T laatst predikant tot rotterdam. Toegevoegd eenige christelijke meditatien, gebeden en dankzeggingen om 's nachts,…
€ 30,00
Vandaag
Goudswaard
Oosterzee, Dr. J.J. van-De Leer der Herv. Kerk van Dr. J.H.

Oosterzee, Dr. J.J. van-De Leer der Herv. Kerk van Dr. J.H.

De leer der herv. Kerk enz. Van dr. J.h. Scholten, hoogleeraar te leijden beschouwd en aangekondigd door dr. J.j. Van oosterzee, pred. ... Te rotterdam afgedrukt uit de jaarboeken voor wetenschappelijke theologie 1850, iv. Bl. 719-779 Onveranderde, met een voorrede vermeerderde uitgave utrecht, kemink en zoon,…
€ 10,00
Vandaag
Goudswaard
1513310147341
1513310147341