Je internetbrowser wordt niet (meer) ondersteund. Marktplaats kan daardoor minder goed werken.
Gebruik een nieuwere versie of een andere browser. Meer informatie?
Boekenstek (P.J. Heistek)
Boekenstek (P.J. Heistek)
10 jaar actief op Marktplaats

Verfijn resultaten

Prijs van/tot

Moet nu weg

Aangeboden sinds

Jouw filters

Antiek en Kunst Antiek | Boeken en Bijbels Verwijder filters
Lijst Foto’s
Arnd, Joh.-Leer en Troostboek

Arnd, Joh.-Leer en Troostboek

Joh. Arnd's leer- en troostboek , ten gebruike bij de boeken van het ware christendom. Het paradijshofje met gedichten van mr. ... H.j. Koenen. De leerredenen over de tien plagen van egypte. Het leven van den zalig ontslapenen, door dr. Fred. Wilh. Krumacher. Naar den derden onveranderden druk uit het…
Verzenden
€ 50,00
Vandaag
Goudswaard
Temmink, Johan-Het Hogepriesterlyk Gebed van Christus

Temmink, Johan-Het Hogepriesterlyk Gebed van Christus

Het hogepriesterlyk gebed van christus of verklaring over het zeventiende capittel van het euangelium van johannes door johan temmink. ... Met een voorrede door johannes boskoop. Deze leerredenen over johannes 17 heeft hij in amsterdam uitgesproken en op langdurig aandringen van zijn vrienden uitgeschreven, met…
Verzenden
€ 35,00
Vandaag
Goudswaard
Rambach, Johan Jacob-Overdenkingen over het Lyden van

Rambach, Johan Jacob-Overdenkingen over het Lyden van

Overdenkingen van johan jacob rambach over het gehele lyden van christus . In gethsemane, voor het geestelyke gerecht van de joden, ... voor het wereltlyke gerecht van pilatus en herodes, en op den berg golgotha. Voorgestelt volgens de accoort-stemmende beschryving der vier euangelisten. Na den derden druk uit…
Verzenden
€ 65,00
Vandaag
Goudswaard
Moll, Veth, Nieuwenhuis-Bijbelsch Woordenboek voor het

Moll, Veth, Nieuwenhuis-Bijbelsch Woordenboek voor het

Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin. Uitgegeven door w. Moll, p.j. Veth en f.j. Domela nieuwenhuis, hoogleeraren te amsterdam. ... Onder medewerking van onderscheidene nederlandsche geleerden. Drie delen. Als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel bekijken en bestellen:
€ 50,00
Vandaag
Goudswaard
Calvijn, Johannes-Institutie

Calvijn, Johannes-Institutie

Institutie ofte onderwijsinghe in de christelicke religie , i n vier boeken beschreven door johannes calvinus, in sijn leven herder ... ende professor der kercke christi in geneven. Nu van nieuws uyt het latijn en francois getrouwelijk over-geset door wilhelmus corsmannus, wijlen dienaer des heyligen euangelii…
Verzenden
€ 40,00
Vandaag
Goudswaard
Baumgarten, Sigismundus Iacobus-Historia Ecclesiastica Novi

Baumgarten, Sigismundus Iacobus-Historia Ecclesiastica Novi

Latijns werk van drie delen in vier banden. Deel 1 centuriae magdeburgenses sev historia ecclesiastica novi testamenti cum variorum ... theologorum continuationibus ad haec nostra tempora quas excipient supplementa emendationum defensionum illustrationumque ad priores centurias xiii. Quorum curam suscipiet qui pr
Verzenden
€ 250,00
Vandaag
Goudswaard
Groenewegen, Joh.-Verzameling predikatiën

Groenewegen, Joh.-Verzameling predikatiën

Verzameling van afscheid-, intree- en andere predikatiën van johannes groenewegen. Oude druk papier op platten gedeeltelijk afgescheurd. ... Verder in goede staat. Holtkamp-sneek-1846 345 blz. Als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel bekijken en bestellen:
€ 10,00
Vandaag
Goudswaard
Rotterdam, Ds. A.-Zions Roem en Sterkte

Rotterdam, Ds. A.-Zions Roem en Sterkte

Verklaring der nederlandsche geloofsbelijdenis op nieuw uitgegeven door dr. A. Kuyper twee delen (compleet) in één band gebroeders ... huge-rotterdam-1900 977 blz. Als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel bekijken en bestellen:
€ 20,00
Vandaag
Goudswaard
Lier, Herperus Ritzema van-Verzameling van eenvoudige

Lier, Herperus Ritzema van-Verzameling van eenvoudige

Verzameling van eenvoudige leerredenen. Aan de gemeente van de hoofdplaats van cabo de goede hoop, ter gedachtenis toegewijd door haren ... medeleeraar helperus ritzema van lier; uitgegeven en vermeerderd met eene nieuwe voorrede voor de tweede uitgaaf, door cornelis van der leeuw, predikant te hoorn derde druk…
€ 45,00
Vandaag
Goudswaard
Orde der Feest en Lijdensteksten die jaarlijks in de

Orde der Feest en Lijdensteksten die jaarlijks in de

Nieuwe uitgave delft, bij de erve adrianus sterck, 1833 met priviligie met namen der predikanten die sedert de reformatie in de nederduitsche ... hervormde kerk te delft beroepen en bevestigd zijn 118 blz. Rug sleets en achterplat ontbreekt, verder compleet als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel…
€ 25,00
Vandaag
Goudswaard
Schrader, Egbertus-Eene gemakkelyke Handleidinge

Schrader, Egbertus-Eene gemakkelyke Handleidinge

Om over de catechismus-predicatien te catechizeren. Eerste deel (zondag 1-26) zesde druk te amsterdam, by gerret boman, z.j. Oude druk ... opnieuw ingebonden in goede staat als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel bekijken en bestellen:
€ 30,00
Vandaag
Goudswaard
Cramer, J. en Lamers, G.H. (redactie)-Het Eeuwig Evangelie,

Cramer, J. en Lamers, G.H. (redactie)-Het Eeuwig Evangelie,

Het eeuwig evangelie christelijk maandschrift onder redactie van j. Cramer, theol. Doct. En predikant te amsterdam g.h. Lamers, theol. ... Doct. En predikant te 's gravenhage amsterdam, w.h. Kirbergen, 1870-1885 preken in de volgende delen en jaargangen: deel 1 1870, 1871, 1872 deel 2 1873, 1874 deel 4, 1877,…
€ 125,00
Vandaag
Goudswaard
Nyloe, Jakobus-Aanmerkingen over Enige uitgezogte en

Nyloe, Jakobus-Aanmerkingen over Enige uitgezogte en

Aanmerkingen over enige uitgezogte en voorname plaatsen der heilige schriften zo van het oude als nieuwe testament, waar in of de zin ... kortelijk geopent, of de woorden en spreekwijzen opgeheldert, of de zaken zelve breder verklaart worden. Door jakobus nyloe, predikant te assen. Heer, uw' wet is al mijn…
€ 125,00
Vandaag
Goudswaard
Schortinghuis, Wilhelmus-Het Innige Christendom

Schortinghuis, Wilhelmus-Het Innige Christendom

Tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen in deszelfs allerinnigste en wezenlijkste deelen ... gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in zamenspraken door wilhelmus schortinghuis, in leven bedienaar des h. Evangeliums te middelstum nieuwe uitgave nijkerk, i.j. Malga,…
€ 40,00
Vandaag
Goudswaard
Handboek voor Hervormde Predikanten en Kerkenraadsleden

Handboek voor Hervormde Predikanten en Kerkenraadsleden

Handboek voor hervormde predikanten en kerkenraadsleden of volledige en geordende verzemeling van wetten en verordeningen op de inrigting ... en het bestuur der hervormde kerk in het koningrijk der nederlanden, welke sedert het laatste van den jare 1813 tot den 1 januarij 1820 zijn gearresteerd en voortdurende…
€ 150,00
Vandaag
Goudswaard
Tuuk, G. van der (verz.)-Handboek voor Hervormde Predikanten

Tuuk, G. van der (verz.)-Handboek voor Hervormde Predikanten

Handboek voor hervormde predikanten en kerkenraadsleden of volledige en geordende verzemeling van wetten en verordeningen op de inrigting ... en het bestuur der hervormde kerk in het koningrijk der nederlanden, welke sedert het laatste van den jare 1813 tot den 1 januarij 1820 zijn gearresteerd en voortdurende…
€ 100,00
Vandaag
Goudswaard
Rotterdam, Ds. Arnoldus-Zions Roem en Sterkte

Rotterdam, Ds. Arnoldus-Zions Roem en Sterkte

Zions roem en sterkte van arnoldus rotterdam is een verklaring van de nederlandsche geloofsbelijdenis. Op nieuw uitgegeven, en bij ... ons kerkelijk publiek ingeleid door dr. A. Kuyper. Twee delen in een band. Deze uitgave bevat 'historisch-bericht'; deze is in latere edities weggelaten. Als u op…
€ 30,00
Vandaag
Goudswaard
Vergers, P.-De Groote Hervormers

Vergers, P.-De Groote Hervormers

De groote hervormers ; hun leven, arbeid en strijd voor het licht der waarheid aan het nederlandsche volk verhaald door p. Vergers. ... Lees over johannes wiclef, johannes huss, martijn luther, philippus melanthon, ulrich zwingli, johannes calvijn en gustaaf adolf. Met 12 platen in kleurendruk…
Verzenden
€ 22,50
Vandaag
Goudswaard
Haemstedius, Adrianus-Geschiedenis der Martelaren

Haemstedius, Adrianus-Geschiedenis der Martelaren

Geschiedenis der martelaren , die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van christus onzen zaligmaker ... tot het jaar 1655; niet alleen in de nederlanden maar ook in frankrijk, engeland, schotland, spanje, italie, duitschland, amerika en andere landen. Benevens vele van hunne…
Verzenden
€ 125,00
Vandaag
Goudswaard
Die evangelischen Missionen-Illustrierter Familienblatt, XI.

Die evangelischen Missionen-Illustrierter Familienblatt, XI.

Die evangelischen missionen is een duitstalig zendingblad, uitgegeven door julius richter, pfarrer in schwanebeck. De complete ingebonden ... 11e jaargang (1905). Met een schat aan informatie, foto's en een verslagen over bali, nieuw-guinea en andere koloniale gebieden. Als u op onderstaande link klikt, kunt…
€ 25,00
Vandaag
Goudswaard
Bierman, Johannes-Moses en Christus

Bierman, Johannes-Moses en Christus

Moses en christus, of tafereel der voornaamste voorbeelden des ouden testaments , uit moses wet, en allerley joodsche oudheden wijdlopig ... t'samengesteld, verklaard en opgehelderd, en op christus, en syn kerke geestelyk toegepas door johannes bierman , laatst doctor en professor der h. Godgeleertheid, en…
€ 195,00
Vandaag
Goudswaard
Smytegelt, Bernardus-Een Woord op Zyn Tyd

Smytegelt, Bernardus-Een Woord op Zyn Tyd

Een woord op zyn tyd , ofte t wee-en-veertig predicatien gedaan door den zaligen heer bernardus smytegelt, in zijn leven getrouw bedienaar ... des evangeliums te middelburg. Met een voorrede van cornelius van velzen. Eerste deel (met 42 preken). Nieuwe druk. Als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel…
€ 25,00
Vandaag
Goudswaard
Costerus, Florentius-De Geestelyke Mensch

Costerus, Florentius-De Geestelyke Mensch

De geestelyke mensch in zyn begin, voortgang, en uyt-eynde , voorgestelt in verscheyden predikatien, door florentius costerus, in zijn ... leven leeraar in de gereformeerde kerke binnen hoorn. In duidelijke bewoordingen geeft ds. Costerus antwoord op de vraag: ‘wie is geestelijk, wie moet daarvoor gehouden…
Verzenden
€ 45,00
Vandaag
Goudswaard
Concordantiae bibliorum ad antiquos et novos codices

Concordantiae bibliorum ad antiquos et novos codices

Opera theologorum coloniensium concordantie met tekst in drie kolommen in lederen band met ribben (kleine onvolkomenheid bovenaan hoek ... rug/voorplat) in sommige gedeelten tekst meer of minder vergeeld (zie foto) als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel bekijken en bestellen:
€ 400,00
Vandaag
Goudswaard
Deroulede, Paul-Chants du Soldat

Deroulede, Paul-Chants du Soldat

Liedboek der soldaat. Franstalige uitgave uit 1888. Met schitterende aquarellen. Chants du soldat. Dessins et aquarelles de de neuville, ... detaille, allongé, baugnies, boutigny, fraipont, girardet, du paty, picard, pille, maisonneuve, merwart et worms. Gravure de guillaume frères. Als u op onderstaande link…
€ 95,00
Vandaag
Goudswaard
Vermeer, Mr. Justus-Verzameling van eenige Oefeningen

Vermeer, Mr. Justus-Verzameling van eenige Oefeningen

Behelzende uitgelezen verhandelingen enz. Met eene voorrede van gerhardus van schuilenborgh nieuwe uitgave nijkerk, i.j. Malga, 1856 ... 716 blz. In halfleren band met goudopdruk binding op sommige plaatsen matig, waardoor enkele bladzijden los als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel bekijken en…
Verzenden
€ 26,50
Vandaag
Goudswaard
Pfleiderer, Otto-De Geschiedenis van den Godsdienst

Pfleiderer, Otto-De Geschiedenis van den Godsdienst

De geschiedenis van den godsdienst door otto pfleiderer vertaald door h.a. Gillot, predikant te zierikzee twee delen otto pfleiderer ... (1839-1908) was een duitse protestantse theoloog. Als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel bekijken en bestellen:
€ 95,00
Vandaag
Goudswaard
Broek, Ds. C.A. van den-De Christus Regering

Broek, Ds. C.A. van den-De Christus Regering

De christus-regering, zigtbaar in de gesteldheid en geschiedenis der zeven aziatische gemeenten; voorgesteld in een zeventiental leerredenen ... door c.a. Van den broek, in leven predikant te rotterdam. Twee delen (stukjes) in een band. Zeldzaam boek als u op onderstaande link klikt, kunt u dit artikel bekijken…
€ 74,50
Vandaag
Goudswaard
Dutripon, F.P.-Vulgatae Editionis Bibliorum Sacrorum

Dutripon, F.P.-Vulgatae Editionis Bibliorum Sacrorum

Vulgatae editionis bibliorum sacrorum concordantieae ad recognitionem jussu sixti v. Pontif. Max. Biblis adhibitam enz. Cura et tudio ... f.p. Dutripon theologi et professoris editio sexta bijzonderheid: naam van de bekende dr. A. Schaepman op binnenkant voorplat. Als u op onderstaande link klikt, kunt u dit…
€ 70,00
Vandaag
Goudswaard
Advertenties door Google
1544798727136

Inloggen

1544798727136