Privacyverklaring

Geplaatst: 12 februari 2024
Vorige versie: 24 mei 2018

Jouw persoonsgegevens bij Marktplaats

Welkom bij Marktplaats! Tweedehands of nieuw, kopers en verkopers vinden elkaar op Marktplaats. Daarbij verwerken wij ook persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan de gegevens waarmee jij je account aanmaakt en de zoektermen die je invoert. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met jouw informatie om te gaan. In deze Privacyverklaring lichten wij toe hoe we dit doen. Je vindt hier ook informatie over hoe je je rechten kunt uitoefenen, tips om je gegevens te beheren en contactgegevens als je andere vragen hebt. Wil je meer weten over ons gebruik van cookies? Lees daarover in ons Cookiebeleid.

Wie wij zijn

Marktplaats B.V. (“Marktplaats’) maakt onderdeel uit van de Adevinta Groep, eigenaar van verschillende handelsplatformen in onder andere de EU. Marktplaats is de exploitant van Marktplaats.nl, de Marktplaats-app en gerelateerde diensten en sites, hierna ook het “Platform”. Marktplaats biedt in samenwerking met partners verschillende diensten, tools en toepassingen aan, zoals Betalen via Marktplaats, Verzenden via Marktplaats en Kopersbescherming (“Diensten”). Marktplaats is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die je direct verstrekt, die wij indirect verkrijgen of die worden gegenereerd terwijl jij gebruik maakt van ons Platform of onze Diensten.

Welke persoonsgegevens wij verwerken met welk doel

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om het gebruik van onze Diensten en ons Platform mogelijk te maken. Denk hierbij aan het tonen van relevante Advertenties, het meten van de prestaties van Advertenties, het leveren van klantenservice, het veilig houden van ons Platform, het opsporen, onderzoeken en voorkomen van frauduleuze en illegale activiteiten, maar ook het analyseren van het gebruik en verbeteren van ons Platform en onze Diensten. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Activiteit, doel, rechtsgrond
Hieronder lichten wij bij de meest voorkomende activiteiten op of via ons Platform toe welke persoonlijke gegevens wij verwerken en met welk doel. De rechtsgrond waarop wij de betreffende verwerking baseren geven wij aan als: (UO) Uitvoering Overeenkomst, (GR) Gerechtvaardigd Belang, (T) Toestemming en (WP) Wettelijke Plicht.

Kopen en Verkopen via Marktplaats

Je accountgegevens
Om te kunnen Kopen en Verkopen via ons Platform maak je een account bij ons aan. Je verstrekt dan gegevens zoals je (scherm)naam en e-mailadres, je telefoonnummer om 2FA-authenticatie mogelijk te maken en/of Mijn Profiel aan te vullen en je adresgegevens. Je postcode kan worden gebruikt zodat andere Platform-gebruikers jouw locatie bij benadering kunnen bepalen en om jou relevante Advertenties te tonen. Het doel van deze verwerking is jou veilig en succesvol gebruik te kunnen laten maken van ons Platform en/of van onze Diensten (UO).

Tip! Je kunt de gegevens die je verstrekt bij je registratie bij Marktplaats inzien, aanvullen en wijzigen onder “Mijn Profiel” in je Marktplaats-account. Zo kun je ook bepaalde privacyrechten zoals het recht op verwijdering, inzage, correctie, wijziging en beperking van de verwerking uitoefenen. Verwijder je je account dan wordt dit verzoek ook behandeld als een verwijderingsverzoek als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Aanvullende persoonlijke gegevens per Advertentie
Plaats je een Advertentie, dan kun je aanvullende of aangepaste persoonlijke gegevens doorgeven, bijvoorbeeld een alternatief ophaaladres of telefoonnummer. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor deze Advertentie (UO). Het is mogelijk dat je om andere aanvullende gegevens wordt verzocht. Daarbij wordt steeds duidelijk vermeld voor welke doelen en op basis van welke rechtsgrond deze gegevens worden opgevraagd en verwerkt.

Berichten
Handelen gaat op ons Platform via onze chatfunctionaliteit onder Berichten (UO). Let op! Gesprekken via Berichten zijn tussen jou en de ontvanger. Maar het bewaken van de veiligheid en het bevorderen van de effectiviteit van ons Platform en onze Diensten staat voorop. Daarom wordt er geautomatiseerd gescand op patronen zodat er systeemwaarschuwingen en -tips gedeeld kunnen worden (GB). Onder omstandigheden, zoals bij conflicten tussen gebruikers en verdachte gedragingen kunnen chats geopend worden voor onderzoek (GB) of gedeeld worden met bevoegde instanties (GB, WP).

Overige persoonlijke gegevens Met het doel jou relevante Advertenties te tonen en je een veilige ervaring te kunnen bieden verwerken wij (UO):

Gebruik maken van onze Diensten

Betaalverzoeken, Kopersbescherming
Deze Diensten bieden wij aan in samenwerking met onze partner Online Payment Platform B.V. (“OPP”). Als je gebruik maakt van deze diensten word je naar de omgeving van OPP geleid. Je verstrekt je gegevens direct aan OPP (UO). OPP is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van betaal- en transactiegegevens. Vragen en verzoeken kunnen rechtstreeks aan OPP gericht worden - klik hier voor de toepasselijke privacyverklaring.

Verzenden via Marktplaats
Verzenden via Marktplaats wordt aangeboden in samenwerking met bezorgdiensten, zoals DHL en PostNL. Adresgegevens verstrek je direct via ons Platform aan deze partijen zodat deze de verzending kunnen verzorgen. Statusupdates van de verzending kun je vanuit hen rechtstreeks ontvangen en/of via ons Platform [links naar dhl en postnl].

Tip! Maak je gebruik van Betalen en Verzenden via Marktplaats, dan is het niet nodig je bank- en/of adresgegevens via Berichten door te geven aan de Koper/Verkoper. Door de Diensten te selecteren krijg je vanzelf de verzoeken deze informatie te verstrekken op het juiste moment en aan de juiste partij.

Google Maps
Locatie tonen bij je Advertenties wordt aangeboden door Google en hierop is de Google Privacy Notice van toepassing (UO).

Contact met onze Klantenservice

Contact opnemen met onze Klantenservice kan via de chat, per e-mail, telefonisch of per post. Customer Support verwerkt je gegevens dan om aan eventuele verzoeken te voldoen, problemen met je account of een geschil op te lossen, verschuldigde kosten te innen, vragen te beantwoorden of op andere klantenservice te bieden (UO).

Belangrijk! Geschiloplossing is onderdeel van Marktplaats’ inspanningen het Platform veilig te houden en haar Diensten goed aan te kunnen bieden. Bij geschillen kunnen onder andere accountgegevens en -activiteit, gespreksgeschiedenis en gegevens over het gebruik van Diensten verwerkt en gedeeld worden (UO, GB).

DAC7

Maak je gebruik van ons Platform en onze Diensten en doe je dat in bepaalde categorieën of boven de drempelwaardes die staan omschreven in Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie – bekend als “DAC7” – dan word je verzocht om aanvullende gegevens te verstrekken zoals je adresgegevens en je fiscale identificatienummer (WP). Daarbij kan het voor sommige verkopers gaan om het Burgerservicenummer (BSN). Dit is een uiterst gevoelig gegeven en wij gaan hier met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om. Het opvragen en verzamelen van deze gegevens wordt in opdracht van Marktplaats uitgevoerd door OPP. Kwalificeer je (bijna) als te rapporteren gebruiker onder DAC7, dan krijg je een uitnodiging tot verificatie en aanvulling van je persoonsgegevens via ons Platform. Je wordt stap voor stap door het proces geleid. Aan het einde van het jaar delen wij een jaaroverzicht met je. Daarnaast moet Marktplaats, net als andere platformaanbieders, deze DAC7-rapportage met de Belastingdienst delen. Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst.

Overige doeleinden en verwerkingsactiviteiten

De hierboven omschreven verwerkingsactiviteiten hebben als uitgangspunt jouw gebruik van ons Platform en onze Diensten. In aanvulling daarop verwerken wij ook persoonsgegevens met de volgende doelen:

Op basis van ons gerechtvaardigd belang

Als we jouw toestemming hebben verkregen

Delen van je gegevens met derden

Wij delen jouw gegevens met derden als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld om:

(Categorieën van) ontvangers kunnen zijn:

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je bepaalde rechten, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou verwerken. Ook kan je onder omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens of om een beperking van de verwerking verzoeken. Wij respecteren jouw rechten, hoewel wij niet altijd (volledig) aan ieder verzoek kunnen voldoen. In sommige gevallen zijn er andere, zwaarder wegende belangen of wettelijke plichten die een verdere verwerking van jouw persoonsgegevens rechtvaardigen.

Je kunt jouw rechten op de volgende manieren uitoefenen:

Bewaren van je gegevens

We verwerken je gegevens zo lang als noodzakelijk is om je onze Diensten te bieden, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, ons Platform veilig te houden en te verbeteren of om geschillen op te lossen. Specifieke bewaartermijnen zijn vastgelegd in een gedetailleerd bewaartermijnenbeleid. Bewaartermijnen worden binnen Marktplaats bepaald aan de hand van deze criteria:

Over cookies en vergelijkbare technieken

We gebruiken cookies, web beacons, unieke ID's en vergelijkbare technologieën om gegevens te verzamelen over de pagina's die je bekijkt, de links waarop je klikt en andere acties die je uitvoert wanneer je onze Diensten gebruikt (zowel op het Platform als daarbuiten). Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën en klik hier om je Privacy Instellingen aan te passen. Heb je toestemming gegeven voor het gebruik van tracking cookies om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen op onze site, dan kun je je toestemming daarvoor ook hier intrekken.

Overige bepalingen

Wijziging van eigendom

Als wij fuseren met of worden overgenomen door een ander bedrijf, kunnen we gegevens met hen delen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Als we van plan zijn je persoonsgegevens te verwerken voor doelen die niet in deze Privacyverklaring worden genoemd, ontvang je vooraf bericht over de voorgenomen verwerking van je gegevens.

Wijziging van deze Privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De gewijzigde versie plaatsen wij op het Platform met de datum van de laatste wijziging bovenaan. Materiële wijzigingen kondigen we aan via e-mail.

Klachtrecht

Vragen, klachten en verzoeken kunnen gericht worden aan privacy@marktplaats.nl Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken of heb je een klacht, dan kun je deze indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging en melden

We beveiligen jouw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling, fysiek toegangsbeheer bij onze datacenters en autorisatiebeheer voor informatietoegang. Denk je dat er misbruik wordt gemaakt van uw account of jouw gegevens, neem dan contact op met Customer Support via de Chat. Heb je het vermoeden dat je een beveiligingslek hebt ontdekt op ons Platform, maak dan een melding via https://app.zerocopter.com/en/rd/0d37aefa-0c1f-4d3e-a4c5-d4879460d595.

Doorgifte buiten de EER

Worden persoonsgegevens gedeeld met of verstrekt aan partijen die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, dan zorgen wij ervoor dat er passende waarborgen worden getroffen om deze doorgifte in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te laten plaatsvinden. Voor het delen van persoonsgegevens met derde partijen zorgen wij er allereerst voor dat wordt vastgesteld of een zogeheten adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie bestaat dat stelt dat een land, of een sector of regio hiervan, een passend beschermingsniveau biedt, óf sluiten wij de door de EU goedgekeurde modelbepalingen (Standard Contractual Clauses) met deze partij.

Spam waarschuwing

Wij tolereren geen misbruik van onze Website. Derden hebben geen toestemming om onze gebruikers toe te voegen aan een mailinglist, e-mail of post, ook niet wanneer een gebruiker iets heeft gekocht. Vermoedens van misbruik kunnen gemeld worden via spam@marktplaats.nl

Privacy van kinderen

Onze websites zijn bedoeld voor een algemeen publiek en niet voor minderjarigen. Onze website is slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht. Enkel in die gevallen verzamelen we persoonsgegevens van minderjarigen.

Belangrijke contactgegevens

Heb je vragen? Je kunt ons op verschillende manieren bereiken:

Customer Support/Privacy
Marktplaats B.V.
Wibautstraat 224
1097 DN Amsterdam

T. +31 20 4622500

KvK-nummer: 28058712
Btw-nummer: 803.603.307.B.01