Belasting betalen over tweedehands verkoop?
Meestal niet!

Alles wat je moet weten
Elke maand zijn ruim 8 miljoen gebruikers actief op Marktplaats. Door te handelen op ons platform geven zij miljoenen producten een tweede, derde of zelfs vierde leven. Maar betekent dit dat je ook belasting moet betalen als je tweedehands spullen verkoopt? Nee, meestal niet. Op deze pagina leggen we het uit.

Wanneer hoef je GEEN belasting te betalen?

Voorbeeld 1

Je gaat verhuizen en verkoopt jouw meubels via Marktplaats.

Voorbeeld 2

Je verkoopt je gebruikte smartwatch (aankoopprijs €500) voor €200 aan een Marktplaatsgebruiker.

Voorbeeld 3

Je wil het speelgoed waar je kind niet meer mee speelt een tweede leven geven.

Voorbeeld 4

Je verkoopt je tweedehands auto voor een lagere prijs dan de aankoopprijs.

Wat zegt de Consumentenbond?

De Consumentenbond heeft een handig artikel geschreven waarin ze uitleggen waarom je met een gerust hart kunt handelen op platforms zoals Marktplaats. Hierin delen ze de volgende handvatten voor belastingvrij verkopen:
  • De aankoopwaarde is meer dan de opbrengst bij verkoop.
  • Je hebt de spullen zelf gebruikt.
  • Je hebt niet het doel om het aangekochte met winst te verkopen.

Hoe zit het met DAC7?

Online platformen zoals Marktplaats zijn sinds 1 januari 2023 verplicht om gegevens te rapporteren aan de Belastingdienst wanneer een verkoper 30 keer of meer verkoopt of voor meer dan €2000 per kalenderjaar. We rapporteren alleen het aantal transacties en de totale opbrengst.

Meer informatie vind je hier.
Let op:
  • Voor deze rapportage wordt alleen gekeken naar daadwerkelijke transacties. Het aantal advertenties dat jij als verkoper online zet, heeft hierop geen invloed.
  • Tweedehands aankopen op Marktplaats zijn geen onderdeel van de rapportageplicht.
  • Bereik je een van de drempels? Dan betekent dit niet dat je ook meteen belasting moet betalen over die inkomsten. Ook niet als je 30 keer of meer verkoopt of voor meer dan €2000.

Handige links met extra informatie

Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
Top