Informatie over exotische dieren en dierproducten

Klik hier voor de tips voor het aanschaffen van een huisdier

Koop nooit impulsief een dier!
De dierencategorie is, net als vele anderen, een populaire categorie op Marktplaats die voorziet in een behoefte van een grote groep gebruikers. Vele dieren vinden hierdoor een goed, nieuw tehuis. Voordat je echter overgaat tot de aanschaf van een dier moet je je goed realiseren wat de gevolgen zijn voor uzelf, maar vooral voor het dier dat je in huis neemt. Koop nooit impulsief een dier!

Stel uzelf de volgende vragen voordat je een dier aanschaft:

 • Waarom wil ik een dier?
 • Heb ik genoeg tijd om het dier voldoende aandacht te geven?
 • Heb ik genoeg tijd en geld om mijn dier goed te verzorgen?
 • Past het dier bij mijn persoonlijkheid en woonsituatie?
 • Wie zorgt voor mijn dier als ik op vakantie ga?


Kijk op deze informatiepagina van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) voor meer vragen die je uzelf kunt stellen om een impulsieve aankoop te voorkomen. Omhoog

Dier kopen? Lees eerst de bijsluiter!

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) heeft voor allerlei soorten dieren huisdierenbijsluiters beschikbaar: voor honden, katten, konijnen en knaagdieren, aquariumdieren, terrariumdieren, weidedieren en vogels. Deze zijn gratis te downloaden. De bijsluiters geven betrouwbare informatie over het gedrag, de gewenste huisvesting, de verzorging en de voeding. Maar ook over ziekten en erfelijke aandoeningen, risico's bij het hanteren van het dier, de benodigde ervaring en een inzicht in de kosten die het houden van dit dier met zich meebrengt. Lees deze bijsluiter voordat je tot aanschaf overgaat. Zeker als je voor het eerst een dier wilt kopen.

Omhoog

Stappenplan

Hieronder tref je een eenvoudig stappenplan aan dat je kunt gebruiken alvorens je exotische diersoorten en dierproducten wilt kopen of verkopen. Kijk ook hier voor meer informatie vanuit het Ministerie van Economische Zaken. Onthoud goed: zodra je twijfelt, geen dieren of producten van dieren kopen! Laat je informeren bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), telefoonnummer: 0800-042 42 42.

Stap 1
Probeer te achterhalen of het dier of product beschermd is door de Nederlandse wetgeving.
Zoals hieronder toegelicht geven de CITES-Bijlagen aan of een diersoort beschermd is en zo ja, in welke mate. Veel diersoorten komen niet op de Bijlagen voor en het is dan ook legaal om producten te kopen en te verkopen die zijn gemaakt van deze dieren.

Stap 2
Wanneer je een levend dier wilt kopen of verkopen is onder meer Wet Dieren van toepassing. Zo moet de koper bijvoorbeeld ouder dan 12 jaar zijn en mogen de dieren niet lijden tijdens het transport. In de Wet Dieren (voormalige Gezondheids en Welzijnswet voor Dieren) staan algemene regels die voor alle dieren gelden. Zo staat er onder andere dat het verboden is om:

 • bij een dier onnodig pijn of letsel te veroorzaken, of zijn gezondheid of welzijn aan te tasten,
 • een dier de nodige verzorging te onthouden,
 • ingrepen te plegen bij dieren (tenzij anders in de wet staat),
 • dieren als prijs, beloning of gift uit te reiken


Op www.wetten.overheid.nl (in vakje ‘zoeken’: (Wet Dieren of GWWD invullen) kun je de gehele wettekst vinden.

Stap 3
Het kopen of verkopen van dieren of producten van dieren die in Bijlage A (lijst van meest beschermde diersoorten) worden vermeld, is illegaal en mogen dus niet worden verhandeld via Marktplaats.

Voorbeelden van diersoorten genoemd in Bijlage A, waarin handel is verboden, zijn:

 • Afrikaanse of Aziatische olifanten, inclusief ivoor, huid en haar
 • Grotere aapsoorten (zoals orang-oetangs en chimpansees) en sommige andere aapachtige (zoals gibbons en lemuren)
 • Meeste beersoorten (zoals grote panda's en zwarte beren)
 • Sommige exotische vogels (zoals veel typen Zuid-Amerikaanse parkieten, adelaars en valken), inclusief opgezette (roof)vogels
 • Kaviaar van gewone of kortneus steur
 • Neushoorns, inclusief ivoor
 • Sommige reptielsoorten (zoals krokodillen)
 • Schildpadden (zoals de groene schildpad), inclusief hun schilden
 • Tijgers, luipaarden, panters, Aziatische leeuwen, Eurasian en Iberische lynx, inclusief de producten die van hun huid, tanden, botten of vlees zijn gemaakt


Ivoor
Het is niet toegestaan om ivoor of producten van ivoor aan te bieden op Marktplaats, tenzij deze zijn gemaakt voor 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd). De verkoper dient in dat geval expliciet in de advertentie te vermelden dat het een product van voor 1947 betreft dan wel in het bezit te zijn van de relevante CITES-certificaten. Onbewerkt ivoor (zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan.

Stap 4
Als het dier of dierproduct op de lijst van Bijlagen B, C of D voorkomt dan kun je er vanuit gaan dat het legaal kan worden verhandeld binnen Nederland en de EU, mits je het dier of dierproduct legaal heeft verkregen en in het bezit bent van de relevante CITES-documentatie.

Omhoog

Wetgeving

U kunt op Marktplaats ook advertenties tegenkomen met (exotische) dieren of met producten die van dieren zijn vervaardigd. De meeste dieren en dierproducten mogen legaal worden verhandeld, maar een aantal diersoorten wordt beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving. Veelal gaat het daarbij om, direct of indirect, met uitsterving bedreigde diersoorten. je kunt hierbij denken aan exotische dieren, zoals bepaalde vogels, maar ook apen, reptielen en schildpadden. Er zijn ook producten die van beschermde diersoorten zijn vervaardigd. Vaak zijn dit souvenirs die worden meegenomen vanuit verre vakantiebestemmingen. Populair zijn bijvoorbeeld snijwerkjes en sieraden van olifantenivoor, producten die van de schilden van zee- en landschildpadden zijn gemaakt, opgezette roofvogels en huiden van grote katten.

De handel in en het bezit van beschermde dieren, dierproducten en planten is aan strikte regels gebonden. In Nederland stelt de Flora- en Faunawetgeving regels. In deze wet zijn de Europese Unie richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn) en het internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora ofwel de 'Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten').

CITES
Voor de handel in diersoorten die op CITES-Bijlagen voorkomen gelden de volgende uitgangspunten:

Bijlage I van CITES: omvat (onder meer door internationale handel) met uitsterven bedreigde diersoorten, waarin geen handel mag worden gedreven wanneer er sprake is van uit het wild afkomstige dieren of planten. Een paar voorbeelden zijn walvissen en dolfijnen, de olifant, neushoorns, veel soorten apen, tijgers, veel soorten papegaaien, schildpadden en hagedissen.

Bijlage II van CITES: omvat (onder meer door internationale handel) met uitsterven bedreigde diersoorten, waarvan de handel streng is gereguleerd door middel van het CITES-vergunningenstelsel. Het gaat dan bijvoorbeeld om roofdieren en krokodillen, alle reuzenslangen, een aantal schelpen en veel soorten koraal. Er wordt steeds bekeken of er nog vergunningen verleend kunnen worden.

Bijlage III van CITES: omvat diersoorten waaraan een land, waar dit soort voorkomt, bescherming wil bieden om te voorkomen dat deze door internationale handel uitsterft in dat land.

CITES in de Europese Unie
De Europese Unie (EU) heeft regels opgesteld over de handel in diersoorten die door CITES worden gereguleerd die gelden voor alle landen die lid zijn van de EU. Er wordt onderscheid gemaakt in Bijlagen A t/m D, waarin soorten zijn opgenomen waarvoor bepaalde regels gelden:

Bijlage A: de Bijlage I soorten van CITES en een aantal Bijlage II soorten. Ook zijn hierin soorten opgenomen, die in Europa streng worden beschermd op grond van Europese richtlijnen. Dit hoeven niet altijd CITES-soorten te zijn.

Bijlage B: veelal de Bijlage II soorten van CITES.

Bijlage C: veelal de Bijlage III soorten van CITES.

Bijlage D: bevat diersoorten die niet in CITES voorkomen, waarvan men binnen Europa van mening is dat de handel in deze soorten in de gaten gehouden moet worden om te voorkomen dat de internationale handel deze soorten met uitsterven bedreigt.

Klik hier voor meer informatie over de Europese implementatie van CITES.

Nederland
Volgens de Flora- en Faunawet is het kopen of verkopen van beschermde (inheemse of uitheemse) diersoorten en producten van beschermde diersoorten niet toegestaan. Het is dan ook niet toegestaan om deze producten op Marktplaats aan te bieden of te vragen. Als je van plan bent om een dier of een dierproduct aan te schaffen, dan adviseren wij je om te controleren of het dier wettelijk wordt beschermd en of je een CITES-vergunning in bezit moet hebben. Hier vind je meer informatie over de Flora- en Faunawetgeving

Omhoog

Handhaving

In Nederland kunnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de politie, de douane en de Koninklijke Marechaussee je vragen aan te tonen dat je dieren op legale wijze in bezit hebt, verhandelt of prepareert. Ook controleren zij of er bij handel en in- en uitvoer, waar nodig, geldige CITES-documenten aanwezig zijn. Indien blijkt dat dieren en dierproducten in bezit zijn of verhandeld worden zonder de juiste papieren, dan kunnen deze in beslag worden genomen. Ze gaan dan naar bijvoorbeeld een dierentuin of een speciaal opvangcentrum. De rechter kan boetes en/of gevangenisstraffen opleggen voor het overtreden van de regels.

Omhoog

Handige links

Via onderstaande links kun je meer informatie vinden over de wet- en regelgeving met betrekking tot beschermde diersoorten:

Omhoog