Tips voor aanschaf van een huisdier

Klik hier voor de informatie over exotische dieren en dierenproducten.

Introductie: Koop nooit impulsief een dier!

De dierencategorie is, net als vele anderen, een populaire categorie op Marktplaats die voorziet in een behoefte van een grote groep gebruikers. Vele dieren vinden hierdoor een goed, nieuw tehuis. Voordat je echter overgaat tot de aanschaf van een huisdier moet je je goed realiseren wat de gevolgen zijn voor uzelf, maar vooral voor het dier dat je in huis neemt. Koop nooit impulsief een huisdier!

Stel uzelf de volgende vragen voordat je een huisdier aanschaft:

 • Waarom wil ik een huisdier?
 • Heb ik genoeg tijd om het dier voldoende aandacht te geven?
 • Heb ik genoeg tijd en geld om mijn huisdier goed te verzorgen?
 • Past het dier bij mijn persoonlijkheid en woonsituatie?
 • Wie zorgt voor mijn huisdier als ik op vakantie ga?
 • Welk huisdier mag ik houden?


Kijk op deze informatiepagina van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) voor meer vragen die je uzelf kunt stellen om een impulsieve aankoop te voorkomen.

Klik hier voor meer informatie afkomstig van de Rijksoverheid en voor een overzicht van de huisdierenlijsten. Of kijk op de website van het LICG welke dieren als huisdier gehouden mogen worden in Nederland.

Omhoog

Wat voor dier past het best bij u?

Het hebben van een huisdier is pas echt leuk als je het dier de aandacht en verzorging kunt geven die het nodig heeft. Bedenk dus goed of het dier past bij je persoonlijkheid en je woonsituatie. Op de website van de Dierenbescherming kun je op het Kennisplein een schat aan informatie vinden over de diverse dieren. Op de website van het LICG vind je nuttige tips over het aanschaffen en de kosten van allerlei soorten huisdieren. Zo weet je beter wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Ook op de website van de Rijksoverheid kun je je laten informeren.

Lees meer over de aanschaf en verzorging van een hond.
Lees meer over de aanschaf en verzorging van een kat.
Lees meer over de aanschaf en verzorging van konijnen en knaagdieren.
Lees meer over de aanschaf en verzorging van terrariumdieren.
Lees meer over de aanschaf en verzorging van aquariumdieren.
Lees meer over de aanschaf en verzorging van weidedieren.
Lees meer over de aanschaf en verzorging van vogels.

Omhoog

Huisdier kopen? Lees eerst de bijsluiter!

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) heeft voor allerlei soorten dieren huisdierenbijsluiters beschikbaar: honden, katten, konijnen en knaagdieren, aquariumdieren, terrariumdieren, weidedieren en vogels. Deze zijn gratis te downloaden. De bijsluiters geven voor allerlei soorten dieren betrouwbare informatie over het gedrag, de gewenste huisvesting, de verzorging en de voeding. Maar ook over ziekten en erfelijke aandoeningen, risico's bij het hanteren van het dier, de benodigde ervaring en een inzicht in de kosten die het houden van dit dier met zich meebrengt. Lees deze bijsluiter voordat je tot aanschaf overgaat. Zeker als je voor het eerst een dier wilt kopen.

Per 1 februari 2015 heeft met de invoering van de huisdierenlijst een aanpassing plaatsgevonden van de wet- en regelgeving die van toepassing is op het houden van dieren. Concreet betekent dit voor je als (potentiele) koper of verkoper van dieren, dat het belangrijk is dat je je ervan bewust bent welke dieren voortaan wel of niet mogen worden gehouden. Ook kan het zijn dat de voorwaarden waaronder een dier mag worden gehouden, zijn aangepast. Zo mag met dieren die voortaan verboden zijn, niet meer worden gefokt. Wel mogen dieren die al voor 1 februari 2015 in Nederland werden gehouden nog steeds van eigenaar wisselen.
 
Als eigenaar van een dier ben je verantwoordelijk voor het welzijn van het dier. Marktplaats adviseert je daarom om je voorafgaand aan de aanschaf of verkoop van een dier grondig te informeren, om verrassingen en teleurstellingen te voorkomen. Marktplaats zet zich er samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de grote dierenwelzijnsorganisaties voor in om impulsaankopen te ontmoedigen en verantwoord huisdierenbezit te stimuleren. Want zeker als het gaat om dierenwelzijn, is het voor je en je dier belangrijk om te weten waar je aan begint.
 
Zoogdieren zijn voortaan te verdelen in drie groepen:
1.       een groep die onder de gebruikelijke voorwaarden mag worden gehouden (klik hier)
2.       een groep die onder specifieke voorwaarden mag worden gehouden (klik hier)
3.       een groep dieren die niet meer mag worden gehouden. Voor deze laatste groep geldt dat voortaan niet mag worden gefokt met deze dieren, maar dat deze dieren wel mogen worden verhandeld (bv als een baasje niet langer voor een dier kan zorgen). (klik hier)
 
Nog niet alle dieren zijn beoordeeld, maar voor alle in Nederland gehouden zoogdiersoorten geldt dat deze zullen worden beoordeeld en ingedeeld in één van de bovenstaande groepen. Voor de (nog) niet beoordeelde dieren in Nederland verandert er tot het moment van beoordeling niets.
 
Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid.

Omhoog

Hoe herken je een goede fokker?

 • De fokker heeft een erkend bewijs van vakbekwaamheid, is aangemeld bij het Bureau I&R-HKB en heeft een UBN-nummer. Vraag de fokker naar dit nummer. Fokkers die niet bedrijfsmatig fokken (minder dan ca. 4 nesten of ca. 20 pups per jaar) hoeven hieraan niet te voldoen.
 • De fokker heeft een goede naam bij de rasvereniging (controleer dit op voorhand).
 • De fokker heeft niet veel nestjes tegelijk en heeft niet allerlei verschillende soorten pups zitten.
 • De fokker stelt vragen aan een potentiële koper, om te zien of het dier goed terecht komt. 
 • De fokker houdt zich aan wet/regelgeving. Zo verkoopt hij honden niet zonder chip en registratie van die chip. 
 • De fokker geeft het dier niet eerder mee dan de wettelijk vastgelegde minimum leeftijd. Bij pups is deze minimaal 7 weken.
 • Informeer naar goede rasverenigingen of fokkers bij de Raad van Beheer. Kijk daarvoor op www.raadvanbeheer.nl.

Beoordeel ook de omstandigheden van het dier kritisch:

 • Het dier moet in een schone, warme, tochtvrije ruimte zitten.
 • Het dier is levendig, zit goed in de vacht en heeft stralende, schone ogen.
 • U krijgt het moederdier te zien.
 • Het dier bevindt zich in een omgeving die sociaal gedrag stimuleert.
 • Het dier heeft alle noodzakelijke inentingen gehad.
 • Het dier is gechipt en geregistreerd.

Kijk op de pagina van de Hondenbescherming voor handige tips voordat je een pup in huis neemt.


Dierenbescherming heeft een handige checklist gemaakt met tips waar je op voorhand al op moet letten wanneer je overweegt een puppy te kopen.


Wees extra alert wanneer:

 • In een advertentie meerdere (populaire) rassen vermeld staan. Check ook de andere advertenties van de verkoper.
 • De pup relatief goedkoop is. Malafide fokkers verkopen pups vaak tegen prijzen die ver onder de marktprijs liggen.
 • De pup die je wilt kopen uit het buitenland komt of bij een dierenspeciaalzaak wordt aangeschaft. je kunt hier niet controleren hoe en in welke omgeving het dier is opgegroeid.
 • De verkoper niet in persoon wil handelen en om een vooruitbetaling vraagt (bijvoorbeeld via Western Union of MoneyGram).

Omhoog

Belangrijke tips voor aanschaf van een huisdier

 • Koop nooit impulsief een huisdier. Handel in persoon zodat je het dier en de omstandigheden waarin het dier is opgegroeid kunt inspecteren.
 • Lees altijd eerst de LICG website, dan weet je waar je op moet letten.
 • Zorg dat je je bij de koop van een huisdier houdt aan de minimale wettelijke speenleeftijd waarop jonge huisdieren van hun moeder gescheiden mogen worden. Deze leeftijd is voor honden en katten 7 weken en voor konijnen 4 weken.
 • Zorg dat je vooraf controleert of een hond is gechipt en geregistreerd.
 • Wees ervan bewust dat onder rashonden erfelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen kunnen voorkomen. Een overzicht kun je vinden in de RashondenWijzer van Dier&Recht.
 • Informeer vooraf naar de benodigde inentingen. Zo moet een pup een keer ingeënt zijn en een wormenkuur gehad hebben.

Omhoog

Malafide dierenhandel

Zoals gezegd, vele dieren vinden via Marktplaats een goed, nieuw tehuis. Echter, net als in de echte wereld, komt het helaas ook op Marktplaats voor dat een kleine groep soms minder goede bedoelingen heeft. Een voorbeeld hiervan zijn malafide dierenhandelaren, 'broodfokkers' in de volksmond. Dit zijn fokkers die het financiële gewin voorop stellen en aan het welzijn van het dier minder tot geen aandacht besteden. Dit uit zich bijvoorbeeld in het te vroeg weghalen van dieren bij hun moeder. Het is daarom van groot belang, dat gebruikers zich goed verdiepen in een potentiële aankoop, temeer wanneer het een dier betreft. Vanuit Marktplaats adviseren we onze gebruikers te allen tijde om vooral in persoon te handelen. Er gaat niets boven een persoonlijke inspectie.

Omhoog

Handhaving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besteedt extra aandacht aan hondenhandel. Zij richt haar controles op de regels gesteld in de Wet Dieren (onder andere uit het voormalige het Honden- en Kattenbesluit '99 (HKB), de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) en de Transportverordening). De controles van de NVWA richten zich voornamelijk op bedrijfsmatige houders, de zogenaamde HKB-plichtigen. Dit zijn ondernemers die in een aaneengesloten periode van 12 maanden meer dan 20 honden en/of kitten verkochten, afleverden of in bewaring hadden (ook wanneer dit gebeurt zonder winstoogmerk). Controles bij particulieren vinden over het algemeen plaats door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).

Omhoog

Dierenleed melden: 144 Red een dier!

Als je tijdens je zoektocht naar een huisdier geconfronteerd wordt met dierenleed (zoals verwaarlozing) dan kun je dit melden bij 144 Red een dier. Dit is een overheidsinitiatief waarin de diverse hulpdiensten samenwerken. Afhankelijk van de melding wordt de Politie, de Dierenbescherming, de Landelijke Inspectiedienst of de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit ingeschakeld. je kunt bellen met 144. Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar tegen lokaal tarief. Zorg dat je de volgende informatie bij de hand heeft voordat je belt:

 • Om wat voor dier gaat het?
 • Wat is de exacte locatie waar het dier zich bevindt?
 • Wat is er precies aan de hand?
 • Uw eigen gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer).


Lees meer informatie over het melden van dierenleed

Omhoog

Handige links