Verboden of verdachte objecten en diensten

Marktplaats is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en Marktplaats is hierbij niet betrokken.

De verkoop en aankoop van objecten en diensten op Marktplaats is in beginsel toegestaan als de handel hierin niet is verboden door nationale of internationale wet- en regelgeving. Uitgangspunt is dat een object of dienst dat offline mag worden verkocht over het algemeen ook via Marktplaats mag worden verkocht.

Daarnaast stelt Marktplaats zelf ook regels met betrekking tot het plaatsen van advertenties en het gebruik van haar platform. In sommige gevallen wijkt Marktplaats hierbij af van bovenstaand uitgangspunt en verbieden deze regels het aanbieden van sommige objecten en diensten, ook als handel in deze volgens geldende wet- en regelgeving niet verboden is.

Voor uw gemak hebben we een lijst met verboden en verdachte objecten en diensten opgesteld. In deze lijst staan voorbeelden van objecten en diensten die wettelijk verboden zijn en dus niet mogen worden verhandeld via Marktplaats, bijvoorbeeld het aanbieden van drugs. Daarnaast staan er objecten en diensten in die niet per definitie verboden zijn, maar dat wel kunnen zijn en daarom uw aandacht vragen, zoals het aanbieden van objecten van bekende merken. Is het bijvoorbeeld een namaaktas van een bekend merk, dan mag de tas niet worden aangeboden. Is het een originele tas van een bekend merk, dan wel. Ook kunt u denken aan het aanbieden van potentieel gevaarlijke stoffen, die zowel voor legale als illegale doeleinden kunnen worden gebruikt. Voor het kopen en verkopen van dergelijke stoffen gelden strikte regels en (vergunnings)eisen.

Let op! Deze lijst geeft slechts richtlijnen en is niet uitputtend. Als gebruiker van Marktplaats bent u zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod en de (ver)koop van bepaalde objecten en diensten wettelijk is toegestaan. Als u twijfelt over de toelaatbaarheid van het verhandelen van bepaalde objecten en diensten, neemt u dan contact op met een gezaghebbende of rechthebbende. Ook kunt u juridisch advies inwinnen bij een rechtswinkel bij u in de buurt.

Een overtreding van ons beleid kan leiden tot een of meer van de volgende acties:

  • Uw advertentie kan worden verwijderd (zonder restitutie van het advertentietarief)
  • Uw account kan worden geschorst
  • Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan justitie of aan een rechthebbendeHelp Marktplaats schoon en veilig te houden!

Als u verboden, verdachte of inbreukmakende objecten of diensten opmerkt, kunt u ons tippen via de knop “In strijd met de regels” die onderaan elke advertentie staat. Onze medewerkers zullen uw tips bekijken en waar nodig actie ondernemen.