zeiljacht

N.o.t.k.
Ophalen
604433sinds 18 dec. '23, 14:34
Deel via
of

Kenmerken

ConditieGebruikt
TypeTourjacht of Cruiser
MateriaalStaal
Lengte9 tot 12 meter
BrandstofDiesel

Beschrijving

Te koop Zeiljacht de Orion

Lengte 10.45m, (met boegspriet 11.50)
Breedte : 3.36m
Diepgang: 1.6m
S-spant
Doorvaarthoogte : +- 15 m
Romp: staal
Gewicht 9000 kg

Onze ouders kochten de Orion in 1972, waarna wij er met het gezin van 6 kinderen veel op hebben gevaren.
De Orion is een klassieke verschijning op het water. Haar mooie zeeg en laag vrijboord, bezorgen ons vaak complimentjes. Wij hebben er veel mee gezeild op IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee, van Normandië, VK tot aan Denemarken. Ze ligt vanwege haar massa erg stabiel op de golven en heeft aan de wind hierdoor ook flink wat zeil nodig om vaart te houden. De kluiver is dan ook onmisbaar.
Ze heeft een ruime kuip en stahoogte in de kajuit.
In 1995 hebben we de boot onder leiding van een scheepsbouwer en een timmerman volledig gedemonteerd, vanwege toenemende roest.
In de jaren daarna is het plaatwerk hersteld met lassen ipv klinken. De boot is toen gestraald en met 2 componenten epoxy primer binnen en buiten behandeld. Bij het inbouwen is ze boven de waterlijn geïsoleerd. Het teakdek is zoals hier onder beschreven weer teruggelegd.
De motor is toen volledig gereviseerd en heeft een kunststof dieseltank gekregen. De watertanks zijn van roestvrij staal gemaakt.
In de jaren daarna heeft de timmerman de mast in delen gerestaureerd. Deze verkeert nu in goede staat. Na deze renovaties hebben we met veel plezier met 4 van de kinderen uit het gezin gezamenlijk gezeild en de boot in onderhoud gehad. Inmiddels zijn er al weer enkele roestige stukken vervangen en vergt ook het dek rubber het nodige onderhoud. Daar wij inmiddels ook wat ouder worden willen wij de boot graag over doen aan mensen die van de klassieke schoonheid kunnen genieten en ook niet terugdeinzen voor noodzakelijk onderhoud.

Zeiljacht de Orion,
One off S- spant .
Bouwjaar 1946
Land België
Lengte 10.45m, (met boegspriet 11.50)
Breedte : 3.36m
Diepgang: 1.6m
Doorvaart Hoogte : +- 15 m
Romp: staal
Gewicht 9000 kg
Dek en opbouw : teak en mahonie
Motor : volvo penta MD17C, 35 pk bj ±1980, met buitenwater gekoeld, droge uitlaat
2020: nieuwe motor steunen.
Vaste drieblads schroef. Schroefas pakking : katoen en vet
Bediening : aparte handel voor keerkoppeling en gas.
Navigatie : raymarin lighthouse plotter 2019
Raymarin AIS B transmitter
cestralMoore kompas , 2019 gereviseerd en gesteld
NASA dieptemeter met nieuwe sonde 2023
Sailor marifoon, antenne in masttop

Navigatie verlichting :
Stoomlichten
3 fase licht masttop,
Werklicht voordek

Stroom:
Gescheiden accu’s 1 x start en 1 x service , beiden 2018

Veiligheid :
Ploeganker met 10 meter ketting en lange lijn , binnenboord
Plastimo reddingvlot cruiser 4 , Tot 2025 gekeurd

Kombuis :
In het voorschip is een keukentje met een brandspiritus, 2 pits kooktoestel ( Origo )
Water toevoer : voetpomp, water afvoer : electrische pomp

Sanitair:
In het voorschip is een toilet, met handpomp bediening. Gezien de leeftijd van het schip hoefde er geen vuilwater tank in

Het jacht heeft een geklonken stalen romp en dek. Het dek is als volgt opgebouwd. Stalen onderlaag in twee-componenten primer. Daarop sikaflex kit laag. Daarop watervast multiplex laag. Daarop teak latten ( ±2 cm dik) met kit naden.
De opbouw is van massief mahonie. Het kajuit dak bestaat uit eiken spantjes, red ceder planken, met daarop een polyester laag.
De mast is van oregon pine en staat in een stalen mastvoet. Deze mastvoet steunt via een stalen pijp op de kiel.
De romp is deels vernieuwd, waarbij geen dubbelingen zijn toegepast. Het nieuwe staal is gelast. De romp is binnen en buiten met twee-componenten epoxy verf behandeld en boven de waterlijn met harde platen geisoleerd.
De binnen betimmering is van planken mahonie en de vloer is van eikenhout.

Tuigage:
Grootzeil 2013 firma de Jong Wolphaartsdijk
Fok 2014: zelfgemaakt
Selden GX rol systeem kluiver 2021, niet om te reven!
Kluiver groot: oud
Kluiver midden : oud
Stormkluiver : oud
Halfwinder : oud

For sale Sailing yacht the Orion

Length 10.45m, (with bowsprit 11.50)
Width : 3.36m
Draught: 1.6m
S-truss
Vertical clearance : +- 15 m
Hull: Steel
Weight 9000 kg

Our parents bought the Orion in 1972, after which we sailed a lot on it with the family of 6 children.
The Orion is a classic sight on the water. Her beautiful sheer and low freeboard often give us compliments. We have sailed a lot with it on the IJsselmeer, Wadden Sea and North Sea, from Normandy, UK to Denmark. Because of her mass, she is very stable on the waves and therefore needs a lot of sail on the wind to keep up speed. The jib is therefore indispensable.
She has a spacious cockpit and headroom in the cabin.
In 1995 we completely dismantled the boat under the supervision of a shipbuilder and a carpenter, due to increasing rust.
In the years that followed, the sheet metal was repaired with welding instead of riveting. The boat was then blasted and treated with 2-component epoxy primer inside and out. When installed, it is insulated above the waterline. The teak deck has been put back as described below.
The engine was then completely overhauled and given a plastic diesel tank. The water tanks are made of stainless steel.
In the years that followed, the carpenter restored the mast in parts. It is now in good condition. After these renovations, we had a lot of fun sailing together with 4 of the children from the family and had the boat maintained. In the meantime, some rusty parts have already been replaced and the deck rubber also requires the necessary maintenance. Since we are getting older now, we would like to hand over the boat to people who can enjoy the classic beauty and do not shy away from necessary maintenance.

Sailing yacht the Orion,
One off S- spant .
Year of construction 1946
Country: Belgium
Length 10.45m, (with bowsprit 11.50)
Width : 3.36m
Draught: 1.6m
Clearance Height : +- 15 m
Hull: Steel
Weight 9000 kg
Deck and superstructure : teak and mahogany
Engine : volvo penta MD17C, 35 hp from ±1980, with outside water cooled, dry exhaust
2020: new engine mounts.
Fixed three-blade propeller. Propeller shaft gasket : cotton and grease
Operation : separate handle for gearbox and throttle.
Navigation : raymarin lighthouse plotter 2019
Raymarin AIS B transmitter
cestralMoore compass , 2019 overhauled and adjusted
NASA depth sounder with new probe 2023
Sailor VHF radio, antenna in masthead

Navigation lights :
Steam lights
3 phase light masthead,
Work light foredeck

Stream:
Separate batteries 1 x start and 1 x service, both 2018

Safety:
Plough anchor with 10 meter chain and long line, inboard
Plastimo liferaft cruiser 4 , approved until 2025

Galley:
In the front of the ship is a kitchenette with a methylated spirit, 2 burner stove (Origo)
Water supply : foot pump, water drainage : electric pump

Sanitary:
In the bow is a toilet, with hand pump operation. Given the age of the ship, there was no need to put a dirty water tank in

The yacht has a riveted steel hull and deck. The deck is constructed as follows. Steel undercoat in two-component primer. On top of that, sikaflex sealant layer. On top of that, waterproof plywood layer. On top of that teak slats (±2 cm thick) with sealant seams.
The superstructure is made of solid mahogany. The cabin roof consists of oak trusses, red cedar planks, with a polyester layer on top.
The mast is made of Oregon pine and stands in a steel mast base. This mast base rests on the keel via a steel pipe.
The hull has been partly renewed, with no duplication. The new steel is welded. The hull is treated inside and out with two-component epoxy paint and insulated above the waterline with hard plates.
The interior panelling is made of mahogany and the floor is made of oak.

Rigging:
Mainsail 2013 firm de Jong Wolphaartsdijk
Breeding 2014: homemade
Selden GX reel system jib 2021, not to reef!
Jib large: old
Jib middle : old
Storm jib : old
Halfwinder : old
Advertentienummer: m2059528532